Danh mục hội nghị/hội thảo/tọa đàm trong nước do Trường ĐHKHTN tổ chức năm 2013

TT

Tên hội thảo/hội nghị/tọa đàm

Thời gian 
tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức

1.

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐHKHTN 2013

4/2013

 

2.

Báo cáo khoa học cán bộ năm 2013 - Tiểu ban Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

4/2013

 

3.

Quy hoạch và các công cụ quản lý môi trường khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

10/6/2013

Viện đô thị sinh thái và phát triển vùng LEIBNIZ; Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hòa Bình

4.

Sắc động lực học lượng tử trong môi trường LHC

5/8/2013 -9/8/2013

Viện Vật lý

5.

Máy gia tốc, hiện tại và tương lai

19/8/2013-20/8/2013

Viện Vật lý

6.

Hội nghị khoa học và đào tạo năm học 2013

8/2013

Khoa Hóa học

7.

Hội nghị toàn quốc lần III vật lý kỹ thuật và ứng dụng

8/12/2013

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Hội Vật lý Việt Nam, Hội thiết bị Y tế Việt Nam, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ KH&CN, Viện Vật lý Y-Sinh học - Viện KH&CN Quân sự, Viện Vật lý - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

8.

Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS - 2013)

4/11/2013 -6/11/2013

Hội khoa học vật liệu Việt Nam là đơn vị tổ chức chính

9.

Hội thảo Lập quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

18/11/2013

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam

 

 

  • Website cựu sinh viên