Tổng số có: 1921 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Mã số đề tàiTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiTên đơn vịLoại đề tàiNgày Phê duyệtNgày nghiệm thuKết quả
TN.10.27 Nghiên cứu một số đột biến trong gen mã hóa protease của virus gây suy giảm miễn dịch dịch typ 1 (HIV-1) ở người phân lập ở Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Loan Khoa Sinh học Cơ sở 06/07/2011 06/07/2011 Tốt
TN.10.26 Nghiên cứu xây dựng khóa định loại một số mẫu cá thu thập tại tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thành Nam Khoa Sinh học Cơ sở 27/07/2011 27/07/2011 Tốt
TN.10.25 Khảo sát khả năng thu hồi các monome metyl metacrylate, styren từ polyme phế thải công nghiệp và sinh hoạt Lê Thị Minh Nguyệt Khoa Hóa học Cơ sở 22/06/2011 22/06/2011 Tốt
TN.10.24 Nghiên cứu cơ chế quá trình acyl hóa enzym SauPBP2a bởi các thuốc kháng sinh β-Lactam bằng phương pháp QMMM Nguyễn Họa Mi Khoa Hóa học Cơ sở 22/06/2011 22/06/2011 Tốt
TN.10.23 Nghiên cứu phân lập các hợp chất từ cây Bông ổi ( Lantana camara L) Lê Thị Huyền Khoa Hóa học Cơ sở 06/05/2011 06/05/2011 Tốt
TN.10.22 Khảo sát khả năng ghép hạt áp điện nano – BaTiO3 biến tính silan lên bề mặt sợi thủy tinh Phan Thị Tuyết Mai Khoa Hóa học Cơ sở 06/05/2011 06/05/2011 Tốt
TN.10.21 Tổng hợp và tính chất của 5-(4- isothioxianato phenyl)- 1,3,4-oxadiazol-2-thiol Đào Thị Nhung Khoa Hóa học Cơ sở 06/05/2011 06/05/2011 Tốt
TN.10.20 Tổng hợp oxit hỗn hợp CuO-CeO­2 bằng phương pháp sol-gel và khảo sát khả năng xúc tác của nó cho phản ứng oxi hóa phenol Hoàng Thị Hương Huế Khoa Hóa học Cơ sở 22/06/2011 22/06/2011 Tốt
TN.10.19 Điều chế và tính chất của 5-(axetamidophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol Nguyễn Thị Sơn Khoa Hóa học Cơ sở 22/06/2011 22/06/2011 Tốt
TN.10.18 Nghiên cứu khai thác thư viện tính toán cho FORTRAN Nguyễn Đức Vinh Khoa Vật lý Cơ sở 17/08/2012 17/08/2012 Khá
TN.10.17 Thử nghiệm phương pháp địa chấn trong khảo sát công trình thủy điện nhỏ Giang Kiên Trung Khoa Vật lý Cơ sở 17/08/2012 17/08/2012 Khá
TN.10.16 Khai thác sử dụng phần mềm Powder Cell phân tích phổ nhiễu xạ tia X để tính toán thông số mạng tinh thể trong giảng dạy và nghiên cứu Ngọ Xuân Đại Khoa Vật lý Cơ sở 07/03/2012 07/03/2012 Tốt
TN.10.15 Kỹ thuật xử lý âm thanh số Đỗ Trung Kiên Khoa Vật lý Cơ sở 07/03/2012 07/03/2012 Tốt
TN.10.14 Giải thuật di truyền và ứng dụng trong Rada Lê Quang Thảo Khoa Vật lý Cơ sở 07/03/2012 07/03/2012 Tốt
TN.10.13 Nghiên cứu ứng dụng máy tính và hệ nhúng trong đo lường Trần Vĩnh Thắng Khoa Vật lý Cơ sở 07/03/2012 07/03/2012 Tốt
TN.10.12 Nghiên cứu vật liệu SnO2 và SnO2 pha tạp có kích thước nano Nguyễn Thanh Bình Khoa Vật lý Cơ sở 17/08/2012 17/08/2012 Khá
TN.10.11 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số điều kiện chế tạo lên tính chất quang của ZnS Bùi Hồng Vân Khoa Vật lý Cơ sở 07/03/2012 07/03/2012 Tốt
TN.10.10 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mạch tổ hợp công suất siêu cao tần Đặng Thị Thanh Thủy Khoa Vật lý Cơ sở 07/03/2012 07/03/2012 Tốt
TN.10.09 Nghiên cứu cải tiến hệ địa điện đa cực phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên ngành Địa vật lý ứng dụng và Vật lý địa cầu Nguyễn Đức Tân Khoa Vật lý Cơ sở 17/08/2012 17/08/2012 Khá
TN.10.08 Một số đặc trưng về dáng điệu tiệm cận của phương trình vi phân trên không gian Banach, Hilbert Phạm Việt Hải Khoa Toán - Cơ - Tin học Cơ sở 21/09/2011 21/09/2011 Khá