Tổng số có: 1921 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Mã số đề tàiTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiTên đơn vịLoại đề tàiNgày Phê duyệtNgày nghiệm thuKết quả
105.08-2015.18 Nghiên cứu so sánh các quá trình sinh địa hóa carbon hữu cơ trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Đồng Rui (Quảng Ninh) và Khu dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh) Nguyễn Tài Tuệ Khoa Địa chất NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
FWO.101.2015.02 Tích phân môtivic và Giả thuyết đơn đạo Lê Quý Thường Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
105.99-2015.30 Nghiên cứu biến đổi ngắn hạn của sét Núi Nưa – Thanh Hóa và Di Linh – Lâm Đồng nhằm đánh giá khả năng cô lập chất thải hạt nhân Hoàng Thị Minh Thảo Khoa Địa chất NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
105.08-2015.24 Nghiên cứu cơ chế quá trình phá hủy bờ sông Hồng khu vực Hà Nội do chế độ thủy động lực của sông trong mùa mưa phục vụ việc bảo vệ bờ sông và phát triển bền vững vùng ven sông Dương Thị Toan Khoa Địa chất NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
105.03-2015.35 Khôi phục sự dao động mực nước biển trong Holocene khu vực đồng bằng sông Hồng dựa trên phân tích vi cổ sinh và tỷ lệ đồng vị 16O/18O nhằm dự đoán xu hướng dao động mực nước biển trong tương lai Nguyễn Thùy Dương A Khoa Địa chất NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
106-NN.05-2015.25 Nghiên cứu so sánh vai trò của hệ sinh thái biển ven đảo đối với nguồn lợi cá (Nghiên cứu điểm ở khu vực đảo Phú Quý và Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận) Nguyễn Thành Nam Khoa Sinh học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
107.02-2015.09 Phương pháp tỷ số H/V trong môi trường phân lớp Trần Thanh Tuấn Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
106-YS.06-2015.07 Nghiên cứu dấu chuẩn methyl hóa DNA các gen mã hóa mi RNA34 và protein SHOX2 ở bệnh nhân Việt Nam bị ung thư vú và ung thư phổi Võ Thị Thương Lan Khoa Sinh học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
107.02-2014.04 Sóng mặt Reyleigh và sóng một thành phần trong các môi trường phân lớp Phạm Chí Vĩnh Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
101.02-2014.05 Một số bài toán trong lý thuyết phương trình vi phân đại số Vũ Hoàng Linh Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
101.03-2014.58 Lý thuyết định tính của phương trình vi-sai phân và các áp dụng Nguyễn Hữu Dư Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
101.04-2014.38 Tôpô đại số và Lý thuyết biểu diễn Lê Minh Hà Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
101.04-2014.19 Dạng đại số của giả thuyết về các lớp cầu Nguyễn Hữu Việt Hưng Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
106YS.06-2014.15 Xây dựng mô hình bệnh loãng xương trên cá medaka chuyển gen và đánh giá tác dụng chống loãng xương in vivo của một số hợp chất tự nhiên và tổng hợp Tô Thanh Thúy Khoa Sinh học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
106-NN.04-2014.75 Phát triển và ứng dụng các vector nhị thể thế hệ mới phục vụ cải biến di truyền các loài nấm sợi thông qua phương pháp chuyển gen nhờ vi khuẩn Agrobacterium Trần Văn Tuấn Khoa Sinh học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
102.05-2014.01 Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng của lớp các phương pháp phân cụm và trợ giúp quyết định trong các tập mờ nâng cao Lê Hoàng Sơn Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
104.05-2014.01 Chuyển hóa ankyl benzen trên xúc tác hydrotanxit biến tính Nguyễn Tiến Thảo Khoa Hóa học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
104.03-2014.49 Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của phức chất kim loại chuyển tiếp với phối tử ba càng chứa hidrocacbon đa vòng (PAH) và khả năng ứng dụng của chúng trong senso huỳnh quang Nguyễn Minh Hải Khoa Hóa học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
105.08-2014.45 Nghiên cứu tương tác hóa lý và biến dạng nền đất do xâm nhập mặn trong trầm tích Holocene vùng đồng bằng Sông Hồng phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng ven biển Nguyễn Ngọc Trực Khoa Địa chất NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
105.06-2014.44 Đánh giá khả năng dự báo mưa hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình khí hậu khu vực Phan Văn Tân Khoa KT-TV-HDH NAFOSTED 01/01/1900 Đạt