Tổng số có: 1921 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Mã số đề tàiTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiTên đơn vịLoại đề tàiNgày Phê duyệtNgày nghiệm thuKết quả
107.02-2013.02 Tiếp cận giải tích để phân tích phi tuyến kết cấu FGM có gân gia cường Đào Văn Dũng Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 31/01/2016 31/01/2016 Đạt
105.08-2013.01 Nghiên cứu sự tích lũy và chuyển hóa của silic sinh học (phytolith) trong đất lúa Nguyễn Ngọc Minh Khoa Môi trường NAFOSTED 16/01/2016 16/01/2016 Đạt
104.06-2013.68 Nghiên cứu cơ chế kháng thuốc kháng sinh β-lactam của tụ cầu khuẩn vàng kháng Meticillin (MRSA)và thể đột biến của nó bằng các phương pháp Hóa học tính toán Nguyễn Họa Mi Khoa Hóa học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
104.03-2012.62 Tính chất hệ polyme compozit trên cơ sở nền nhựa epoxy chứa các hạt BaTiO3 có pha tạp một số nguyên tố Nguyễn Xuân Hoàn Khoa Hóa học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
104.01-2012.10 Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học của một số loài thực vật thuộc các họ Asteraceae, Euphorbiaceae và Annonaceae của Việt Nam Phan Minh Giang Khoa Hóa học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
101.03-2012.17 Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng Nguyễn Duy Tiến Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 24/02/2016 24/02/2016 Đạt
104.02-2012.76 Tổng hợp, nghiên cứu tính chất, xác định cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học của phức chất kim loại chuyển tiếp với một số phối tử điankylaminothiocacbonyl-benzamidin đa càng Nguyễn Hùng Huy Khoa Hóa học NAFOSTED 12/12/2015 12/12/2015 Đạt
106.06-2012.14 Nghiên cứu các mối liên quan giữa khả năng tập chống chịu của khoai tây trước các yếu tố nhiệt độ cao, hạn hán, độ mặn cao Lê Quỳnh Mai Khoa Sinh học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
105.02-2012.08 Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng, làm cơ sở xây dựng mô hình cho kiểu mỏ corindon trong đá gneis (kiểu mỏ Tân Hương – Trúc Lâu) ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Khôi Khoa Địa chất NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
103.01-2012.03 Xây dựng mô hình Einstein tương quan phi điều hòa bậc cao phụ thuộc nhiệt độ, áp suất và mở rộng mô hình Debye tương quan phi điều hòa, lý thuyết nhiệt động mạng để tính và đánh giá các tham số nhiệt động của các vật liệu Nguyễn Văn Hùng Khoa Vật lý NAFOSTED 12/09/2014 12/09/2014 Đạt
103.02-2012.73 Nghiên cứu các hệ tương quan mạnh bằng phương pháp số Bạch Hương Giang Khoa Vật lý NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
105.01-2012.01 Đặc điểm khoáng vật học, ngọc học và nguồn gốc một số đá bán quý (zircon và peridot) liên quan với hoạt động magma basalt kiềm ở miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Minh Thuyết Khoa Địa chất NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
105.99-2012.14 Nghiên cứu các rủi ro tai biến địa chất trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở khu vực đô thị hóa ven biển Việt Nam và giải pháp thích ứng: Lấy ví dụ thành phố Hải Phòng Đỗ Minh Đức Khoa Địa chất NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
104.04-2012.61 Tổng hợp, nghiên cứu tính chất một số copolyme chứa silic và ứng dụng làm chất tạo màng cho sơn chống hà tự bào mòn Nguyễn Minh Ngọc Khoa Hóa học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
104.07-2012.74 Đánh giá mức độ phát thải và ô nhiễm môi trường của các hợp chất hữu cơ khó phân hủy mới họ brôm (PBDEs) Từ Bình Minh Khoa Hóa học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
106.16-2012.24 Điều tra các chất có hoạt tính sinh học mới từ hai loài vi khuẩn lam Anabaena sp. và Nostoc sp. phân lập tại Việt Nam Phạm Thị Lương Hằng Khoa Sinh học NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
103.02-2012.75 Nghiên cứu mô phỏng tương tác tĩnh điện mạnh của phân tử ADN trong vi rút khi có mặt các phản ion đa hóa trị Nguyễn Thế Toàn Khoa Vật lý NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
103.03-2012.02 Lý thuyết trường lượng tử và lý thuyết nhiễu loạn cải biến Nguyễn Xuân Hãn Khoa Vật lý NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
105.06-2012.20 Ứng dụng viễn thám và GIS với sự tham gia của cộng đồng trong nghiên cứu biến đổi môi trường và phát triển bền vững khu vực nông thôn miền núi Tây Bắc, Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu tai biến thiên nhiên Vũ Kim Chi Khoa Địa lý NAFOSTED 01/01/1900 Đạt
103.02-2012.69 Chế tạo và khảo sát tính chất vật lý của các hạt từ tính đa chức năng cho các ứng dụng y sinh Ngô Thu Hương Khoa Vật lý NAFOSTED 31/07/2016 31/07/2016 Đạt