Tổng số có: 1921 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Mã số đề tàiTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiTên đơn vịLoại đề tàiNgày Phê duyệtNgày nghiệm thuKết quả
101.01.48.09 Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên Đặng Hùng Thắng Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 12/12/2013 12/12/2013 Đạt
104.06.136.09 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cấu trúc nano để chế tạo các chất hấp phụ và xúc tác trong lĩnh vực lọc hóa dầu và xử lý ô nhiễm môi trường nước và khí. Lê Thanh Sơn Khoa Hóa học NAFOSTED 20/03/2013 20/03/2013 Đạt
103.02.51.09 Nghiên cứu chế tạo và các đặc trưng của vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở các hợp chất bán dẫn các nhóm III-V (InP), II-VI (ZnS), IV-VI (PbS), kim loại quý (Au) và các hợp chất oxit dạng peropskit, spinel. Lê Văn Vũ Khoa Vật lý NAFOSTED 06/03/2013 06/03/2013 Đạt
103.02.19.09 Nghiên cứu chất lỏng nano và ứng dụng Hoàng Nam Nhật Khoa Vật lý NAFOSTED 06/03/2013 06/03/2013 Đạt
103.02.72.09 Nghiên cứu chế tạo và vật liệu từ cấu trúc nano trên cơ sở kim loại chuyển tiếp Nguyễn Hoàng Lương Trung tâm Nano và Năng lượng NAFOSTED 06/03/2013 06/03/2013 Đạt
103.02.68.09 Từ tính của các hệ vật liệu vô định hình kích thước nm chế tạo bằng hoá siêu âm Nguyễn Hoàng Hải Khoa Vật lý NAFOSTED 12/12/2012 12/12/2012 Đạt
105.06.60.09 Cổ sinh - địa tầng và tiến hóa bồn trầm tích khu vực Cực đông bắc Bắc Bộ (Đồng Văn – Hạ Lang) trong Devon-Carbon và khoáng sản mangan liên quan. Tạ Hòa Phương Khoa Địa chất NAFOSTED 08/11/2012 08/11/2012 Đạt
105.01.83.09 Các quá trình chuyển động kiến tạo Paleozoi-Cenozoi ở Việt nam: Động lực học, cơ chế biến dạng và hệ quả của chúng Nguyễn Văn Vượng Khoa Địa chất NAFOSTED 08/11/2012 08/11/2012 Đạt
106.11.20.09 Kiểm kê tính đa dạng thành phần loài, xác định sự phân bố và đánh giá hiện trạng bảo tồn Thông ở một số vùng núi chủ yếu của Trung Trường Sơn Phan Kế Lộc Khoa Sinh học NAFOSTED 02/11/2012 02/11/2012 Đạt
105.09.84.09 Nghiên cứu đánh giá tác động của dâng cao mực nước biển đến sự biến đổi đặc tính Địa kỹ thuật của các thành tạo đất yếu khu vực ven biển đồng bằng Bắc Bộ và ảnh hưởng của chúng đến sự cường hóa các tai biến xói lở, xâm nhập mặn và phá hủy đê biển. Đỗ Minh Đức Khoa Địa chất NAFOSTED 02/10/2012 02/10/2012 Đạt
105.01.79.09 Paleozoi trung ở Việt Nam – các dãy địa tầng, tướng đá, cổ địa lý và ảnh hưởng của tạo núi Caledoni Tống Duy Thanh Khoa Địa chất NAFOSTED 02/10/2012 02/10/2012 Đạt
103.02.73.09 Tính chât quang của chấm lượng tử ZnO ở dạng keo Ngô Thu Hương Khoa Vật lý NAFOSTED 12/08/2012 12/08/2012 Đạt
101.02.42.09 Phương pháp song song giải bài toán không chỉnh Phạm Kỳ Anh Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 22/02/2012 22/02/2012 Đạt
101.01.51.09 Bất biến modular và Lý thuyết đồng luân Nguyễn Hữu Việt Hưng Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 22/02/2012 22/02/2012 Đạt
101.01.46.09 Áp dụng các phương pháp của Giải tích phi tuyến nghiên cứu các bài toán biên elliptie không tuyến tính Hoàng Quốc Toàn Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 22/02/2012 22/02/2012 Đạt
101.02.63.09 Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường Nguyễn Hữu Dư Khoa Toán - Cơ - Tin học NAFOSTED 22/02/2012 22/02/2012 Đạt
103.01.18.09 Nghiên cứu lý thuyết các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều ( siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử..) Nguyễn Quang Báu Khoa Vật lý NAFOSTED 19/02/2012 19/02/2012 Đạt
103.01.09.09 Xây dựng các phương pháp lý thuyết để tính và phân tích các tham số nhiệt động và nhiệt độ nóng chảy của các hệ vật liệu Nguyễn Văn Hùng Khoa Vật lý NAFOSTED 19/02/2012 19/02/2012 Đạt
103.01.77.09 Nghiên cứu phiếm hàm mật độ về nam châm đơn phân tử Nguyễn Anh Tuấn Khoa Vật lý NAFOSTED 19/02/2012 19/02/2012 Đạt
103.02.111.09 Nghiên cứu các hiệu ứng phụ thuộc kích thước trong 1 vài hệ nano Bạch Thành Công Khoa Vật lý NAFOSTED 19/02/2012 19/02/2012 Đạt