Tổng số có: 1921 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Mã số đề tàiTên đề tàiChủ nhiệm đề tàiTên đơn vịLoại đề tàiNgày Phê duyệtNgày nghiệm thuKết quả
TN.11.03 Nghiên cứu sự thay đổi theo thời gian vũ trụ của hằng số cấu trúc tinh tế thông qua phổ của các Quasars Nguyễn Thị Thu Hương Khoa Vật lý Cơ sở 03/12/2012 03/12/2012 Khá
TN.11.02 Mô hình vật dữ con mồi ngẫu nhiên với hàm đáp ứng Beddington .DeAngelis Nguyễn Hải Đăng Khoa Toán - Cơ - Tin học Cơ sở 12/07/2012 12/07/2012 Tốt
TN.11.01 Về tính chất bóng của hệ động lực Lê Huy Tiễn Khoa Toán - Cơ - Tin học Cơ sở 24/07/2012 24/07/2012 Khá
TN.10.64 Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng thiết bị tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Nguyễn Anh Đức Khoa Vật lý Cơ sở 15/04/2011 15/04/2011 Tốt
TN.10.63 Xác định hệ số phát thải các độc tố hữu cơ nhóm BTX của một số xe gắn máy loại động cơ 2 kỳ Nguyễn Trường Quân Trung tâm CETASD Cơ sở 23/06/2011 23/06/2011 Đạt
TN.10.62 Nghiên cứu khả năng xử lý hữu cơ, asen, vi khuẩn, chất màu của vật liệu nano cacbon Võ Thị Thanh Tâm Trung tâm CETASD Cơ sở 30/06/2012 30/06/2012 Tốt
TN.10.61 Nghiên cứu ứng dụng màng gốm nano Trần Thị Tô Phượng Trung tâm CETASD Cơ sở 30/06/2012 30/06/2012 Tốt
TN.10.60 Đánh giá ô nhiễm lượng vết các độc tố hữu cơ thuộc nhóm Polybrom Diphenyl Ete (PBDEs) trong trầm tích mặt của một số kênh rạch và ao hồ khu vực Hà Nội Lê Hữu Tuyến Trung tâm CETASD Cơ sở 23/06/2011 23/06/2011 Tốt
TN.10.59 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng lò graphit (GF-AAS) để xác định hàm lượng kim loại nặng trong nước mặt và động vật sống dưới nước ở khu vực ô nhiễm kim loại nặng Vi Thị Mai Lan Trung tâm CETASD Cơ sở 23/06/2011 23/06/2011 Tốt
TN.10.58 Nghiên cứu hiện trạng môi trường tại mỏ khai thác chì, kẽm Ta Pan – Minh Sơn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang Trần Văn Sơn Khoa Môi trường Cơ sở 15/06/2011 15/06/2011 Tốt
TN.10.57 Tác động của một số sưởng tái chế sắt thép thôn Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội tới môi trường đất, nước khu vực Đào Thị Hoan Khoa Môi trường Cơ sở 15/06/2011 15/06/2011 Khá
TN.10.56 Ứng dụng lý thuyết rối thống kê để thiết lập mô hình nội, ngoại suy bổ khuyết chuỗi số liệu bụi PM10 tại các trạm quan trắc chất lượng không khí tự động trên địa bàn Hà Nội Dương Ngọc Bách Trung tâm CEMM Cơ sở 11/07/2012 11/07/2012 Tốt
TN.10.55 Ứng dụng mô hình Hydrus-1D trong nghiên cứu rửa trôi NO3- ở đất trồng lúa xã Yên Xá, Ý Yên, Nam Định Nguyễn Ngọc Minh Khoa Môi trường Cơ sở 15/06/2011 15/06/2011 Tốt
TN.10.54 Nghiên cứu mối quan hệ giữa một số chỉ tiêu sinh học và hóa lý để đánh giá chất lượng đất trồng chè ở Phú Hộ, Phú Thọ Trần Thị Tuyết Thu Khoa Môi trường Cơ sở 06/03/2012 06/03/2012 Tốt
TN.10.53 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng lắng đọng axít và bước đầu đánh giá khả năng ảnh hưởng của nó tới một số hệ sinh thái ở Hải Dương Phạm Thị Thu Hà Khoa Môi trường Cơ sở 11/07/2012 11/07/2012 Tốt
TN.10.52 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đô thị Hà Nội cũ đến sức khỏe cộng đồng Phạm Thị Việt Anh Khoa Môi trường Cơ sở 11/07/2012 11/07/2012 Tốt
TN.10.51 Nghiên cứu phương pháp chế tạo sắt nano ổn định ở nhiệt độ phòng và ứng dụng để xử lý ô nhiễm asen Nguyễn Xuân Huân Khoa Môi trường Cơ sở 06/03/2012 06/03/2012 Tốt
TN.10.50 Dự báo quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng mô hình RAMS với một cặp nhiễu ban đầu Hoàng Thanh Vân Khoa KT-TV-HDH Cơ sở 07/10/2011 07/10/2011 Khá
TN.10.49 Nghiên cứu đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn Trịnh Minh Ngọc Khoa KT-TV-HDH Cơ sở 13/04/2012 13/04/2012 Khá
TN.10.48 Sử dụng phương pháp nuôi nhiễu bằng mô hình RAMS để thử nghiệm xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp mưa lớn ở khu vực Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi thời hạn trước 1, 2, 3 ngày Công Thanh Khoa KT-TV-HDH Cơ sở 09/04/2012 09/04/2012 Tốt