Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Bích, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Kim Lợi Nguyễn Thị Hồng Đánh giá ảnh hưởng của biến động sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn 2016   Journal of Geology, Series A Vol.365, pp.49-59
Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Văn Sáng, Trịnh Hồng Thái, Phan Tuấn Nghĩa, Bùi Phương Thuận Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Văn Sáng, Trịnh Hồng Thái, Phan Tuấn Nghĩa, Bùi Phương Thuận Một số đặc điểm cấu trúc của protease HIV-1 tái tổ hợp 2016   Tạp chí Sinh học Vol.34(4), pp.520-527
Nguyễn Kim Ngọc Anh, Trần Ngọc Anh Nguyễn Kim Ngọc Anh, Trần Ngọc Anh Ứng dụng mô hình Mike Basin tính toán cân bằng nước lưu vực sông Lam 2016   Tạp chí Khí tượng Thủy văn Vol.662, pp.40-47
Nguyễn Kim Cương, Trần Văn Mỹ, Lefebvre Jean-Pierre Nguyễn Kim Cương, Trần Văn Mỹ Cơ chế của dòng chảy sóng trong vùng sóng tràn khu vực bãi biển Nha Trang 2016   Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Vol. Số 2
Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Mạnh Huy, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thanh Đàm, Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Thanh Đàm, Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt Định lượng đồng thời ibuprofen, naproxen, diclofenac và bezafibrate trong nước tiểu bằng phương pháp điện di mao quản vùng kết hợp chiết pha rắn 2016   VNU Journal of Science Vol.32
Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Mạnh Huy, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thanh Đàm, Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt Nguyễn Duy Chiến, Dương Hồng Anh, Phạm Hùng Việt Định lượng đông thời ibuprofen, naproxen, diclofenac và bezafibrate trong nước tiểu bằng phương pháp điện di mao quản vùng kết hợp chiết pha rắn 2016   VNU Journal of Science, Natural Science and Technology Vol.32
Lưu Thị Thu Phương, Phạm Trọng Khá Lưu Thị Thu Phương, Phạm Trọng Khá Ảnh hưởng của ketamin lên sự thu nhận và gợi lại trí nhớ không gian của chuột nhắt 2016   Tạp chí Sinh lý học Việt Nam  
Lương Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Thanh Vân, Mạc Đình Hùng Lương Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Thanh Vân, Mạc Đình Hùng Tổng hợp 5-Formyl-2,4-Dimethyl-1H-Pyrrole-3-Carboxylic acid làm tác nhân điều chế thuốc Sunitinib chống ung thư 2016   Tạp chí Phân tích Hóa Lý và Sinh học  
Hoàng Thị Hương Huế, Trần Thị Nhung Hoàng Thị Hương Huế Ảnh hưởng của một số điều kiện tổng hợp xúc tác CaO- CuO-CeO2 đến hoạt tính xúc tác của nó cho phản ứng oxi hóa phenol 2016   Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Vol.21(1), pp.73-80
Hoàng Thị Hương Huế Hoàng Thị Hương Huế Tổng hợp oxit hỗn hợp CaO-CuO-CeO2 bằng phương pháp tẩm và xác định các đặc trưng của nó 2016   Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Vol.21(1), pp.81-86
Dương Thùy Linh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Lai Thành Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Lai Thành Đánh giá tác động của acetaminophen lên sự phát triển phôi cá ngựa vằn (Danio rerio) 2016   VNU Journal of Science  
Duong Thi Mai Huong, Le Van Vu, Nguyen Ngoc Long, Duong Ngoc Thanh Dương Thị Mai Hương, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Structural and optical properties of samarium doped calcium flouride nanoparticles synthesized by Co-precipitation technique 2016   VNU Journal of Science  
Đoàn Thị Huyền, Tạ Thị Thảo, Bùi Xuân Thành, Vũ Thị Huệ Tạ Thị Thảo, Bùi Xuân Thành Nghiên cứu phát triển phương pháp quang phổ hồng ngoại gần định lượng nhanh hoạt chất Sulfaguanidin trong thuốc viên nén 2016   Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Vol.21, pp.153-162
Đỗ Thị Thanh Trung, Trịnh Văn Toàn, Phạm Bảo Yên Phạm Bảo Yên Characterization of multiple internal tandem duplications (ITD) of FLT3 gene in Vietnamese Acute Myeloid Leukemia patients 2016   Tạp chí Công nghệ Sinh học Vol.14(1A), pp.239-243
Đỗ Thị Phúc, Phạm Quỳnh Hoa Đỗ Thị Phúc Nghiên cứu mức độ biểu hiện của gen OsHKT2;1 đáp ứng điều kiện mặn ở cây lúa bằng phương pháp RT-PCR bán định lượng 2016   Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vol. số 2, pp.54-58
Đỗ Thị Hồng Thu, Đỗ Thị Hoàng Kim, Nhữ Văn Hùng, Trần Thị Mỹ, Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Tuấn Nghĩa, Phạm Thị Thu Hường Nguyễn Thị Vân Anh, Phan Tuấn Nghĩa, Phạm Thị Thu Hường Bước đầu đánh giá mức độ phiên mã của một số gen liên quan tới đáp ứng miễn dịch của tôm đối với kháng nguyên VP28 của virus đốm trắng 2016   Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
Đặng Thị Trang, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Thị Biển, Nguyễn Tiến Đồng, Nguyễn Thị Kim Thường, Tạ Thị Thảo, Nguyễn Thanh Lợi Nguyễn Thị Kim Thường, Tạ Thị Thảo Nghiên cứu chế tạo bộ kit thử kết hợp với máy đo quang cầm tay để định lượng nhanh nitrit và nitrat trong mẫu nước tại hiện trường 2016   Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Vol.21, pp.56-65
Cao Thị Thúy Hải, Tạ Thị Thảo Tạ Thị Thảo Determination and assessment of formaldehyde release from wood-based panel 2016   Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học Vol.21, pp.151-158
Phan Huy Thien Phan Huy Thiện AD Method for Solving the Neutron Transport Equation in Nuclear Reactor 2015   VNU Journal of Science Vol.31(1S), pp 153-160
Phạm Thị Thu Hà. Phạm Ngọc Hồ, Dương Ngọc Bách Dương Ngọc Bách, Phạm Ngọc Hồ Ứng dụng mô hình GIBSI để đánh giá ảnh hưởng của các kịch bản phát triển công nghiệp đến sự biến đổi nồng độ BOD5 tại thượng nguồn sông Cầu 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(2S), pp.66-72
Trang 72 trong 73Đầu tiên    Trước   64  65  66  67  68  69  70  71  [72]  73  Tiếp   Cuối