Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Vũ Ngọc Duy, Cao Thế Hà Vũ Ngọc Duy, Cao Thế Hà Động học ôxi hóa Fe(II) bằng ôxy trong môi trường nước: hoạt tính xúc tác của sản phẩm 2015   Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(4e1), pp.137-140
Vũ Đức Minh, Vương Duy Thọ Vũ Đức Minh Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế bằng phương pháp Ra đa đất 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(1), pp.32-46
Vũ Đức Minh, Đỗ Anh Chung Vũ Đức Minh Introduction of the Advanced Multi-electrode Electrical Sounding Method 2015   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.31(3), pp.1-14
Vũ Đức Minh, Đỗ Anh Chung Vũ Đức Minh Một số kết quả thử nghiệm xác định đường bão hòa trong thân đập Đồng Mô bằng phương pháp Thăm dò điện đa cực tiên tiến 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(3), pp.1-15
Vũ Đình Quang, Phùng Tuyết Lan, Trần Ngọc Sơn, Lê Đình Công, Hoàng Ngọc Thạch, Trần Thị Chi Mai, Nguyễn Xuân Huy, Ngô Diễm Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Vân. Nguyễn Thị Hồng Vân Nghiên cứu mối quan hệ giữa trạng thái gen MYCN với một số yếu tố tiên lượng khác trên 41 bệnh nhân u nguyên bào thần kinh 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(4S), pp.288-293.
Vũ Công Hữu, Nguyễn Kim Cương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Trung Việt  Nguyễn Kim Cương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn Đặc trưng trường sóng và diễn biến đường bờ bãi tắm khu vực Vịnh Nha Trang 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(3S), pp.172-185
Võ Thị Phương, Trần Thị Thùy Anh, Trịnh Hồng Thái, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Vân. Trần Thị Thùy Anh, Trịnh Hồng Thái, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Vân Tạo một số đột biến điểm định hướng ở gen MT-TK nhằm ứng dụng trong sàng lọc và chẩn đoán bệnh ty thể 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(4S), pp.268-275.
Trương Hồng Hiếu, Tô Hải Tùng, Đào Thị Nhung, Lê Tuấn Anh, Soldatenkov A. T. Lê Tuấn Anh, Đào Thị Nhung Sự tổng hợp và đặc điểm cấu tạo phân tử của N-Metyl và NH-pehyđrotriazinoaza-14-crao-4 ete 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(1), pp.17-22
Truong Thi Nam, Hoang Thi Huong Thuy, Le Ba Thang, Dao Phi Hung, Nguyen Thi Cam Ha, Hoang Van Hung Nguyễn Thị Cẩm Hà The effect of nanosilica to the trivalent chromium conversion coatings on zinc electroplating 2015   Journal of Science and Technology Vol.53(4A), pp.87-95
Trương Thanh Tú, Yugang Sun Trương Thanh Tú Nghiên cứu chế tạo vật liệu mangan dioxit cấu trúc nano bằng phương pháp thủy nhiệt 2015   Tạp chí Phân tích Hóa - Lý và Sinh học  
Truong Thanh Trung, Nguyen Thi Thanh Van, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Hoang Luong Trương Thành Trung, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Lương Effect of heat treatment on the properties of FePt nanoparticles produced by sonochemistry 2015   VNU Journal of Science, Mathematics-Physics Vol.31(2), pp.15-20.
Trương Quang Hải, và nnk Trương Quang Hải Tây Nguyên - Khai thác Di sản Thiên nhiên phát triển du lịch bền vững 2015   Tạp chí Du lịch Việt Nam Vol.8, pp.32-33
Trương Quang Hải, Lưu Đức Hải, Hoàng Thị Thu Hương, Giang Văn Trọng Trương Quang Hải, Lưu Đức Hải, Hoàng Thị Thu Hương Tổ chức không gian phát triển du lịch khu vực cao nguyên Kon Plông 2015   VNU Journal of Science Vol.31(IS), pp.12-24
Trương Quang Hải, Dương Thị Thủy, Giang Văn Trọng Trương Quang Hải, Dương Thị Thủy Ưu thế vượt trội của tỉnh Lâm Đồng trong phát triển du lịch vùng Tây Nguyên 2015   Tạp chí Địa lý Nhân văn Vol.1, pp.1-11
Trương Quang Hải, Đặng Ngọc Hà, Trần Đăng Hiếu Trương Quang Hải Thế mạnh tài nguyên du lịch nhân văn vùng Tây Nguyên 2015   Tạp chí Khoa học Xã hội Tây Nguyên Vol. số 1 (17) 2015, pp.17-25.
Trương Hồng Hiếu, Nguyễn Văn Tuyến, Đặng Thị Tuyết Anh, Trần Thị Thanh Vân, A.T.soldatenkov, Lê Tuấn Anh Trần Thị Thanh Vân Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa 2,3,5,6-tetrahidropiperidin-4-on 2015   Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(6e1,2), pp.137-142
Trinh Van Son, Chu Ngoc Chau, Pham Xuan Thang, Vo Thi My Nga, Nguyen Thi Ngoc Quynh, Le Thanh Son, Nguyen Thanh Binh Chu Ngoc Chau, Nguyen Thanh Binh Investigation of conversion of fructose to 5-hydroxymethylfufural on sulfonated activated carbon 2015   VNU Journal of Science Vol.30(5S), pp.355-360.
Trịnh Tuấn Toàn, Phạm Ngọc Sơn, Đỗ Hoài Nam, Lê Thanh Cừ, Lương Thị Phúc, Nguyễn Quang Huy, Trịnh Hồng Thái Nguyễn Quang Huy, Trịnh Hồng Thái Tần suất alen STR của 15 locus gen hệ IdentifilerTM của quần thể người Tày và người Khmer Nam Bộ 2015   VNU Journal of Science Vol.31(4S), pp.437-444.
Trinh Thi Loan, Nguyen Ngoc Long, Dao Chinh Quang Trịnh Thị Loan, Nguyễn Ngọc Long Synthesis and Characterization of composite CaO-Al2O3:Cr 2015   VNU Journal of Science, Mathematics-Physics Vol.31(1S) , pp.166-171
Trịnh Thị Lê Hà, Đặng Thị Mai, Đoàn Bộ, Bùi Thanh Hùng Trịnh Thị Lê Hà, Đoàn Văn Bộ Triển khai mô hình chu trình chuyển hóa nitơ đánh giá năng suất sinh học quần xã plankton vịnh Bắc Bộ 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(1S), pp.22-29
Trang 70 trong 73Đầu tiên    Trước   64  65  66  67  68  69  [70]  71  72  73  Tiếp   Cuối