Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyễn Thị Hoàng Liên, Vũ Thuỳ Liên Nguyễn Thị Hoàng Liên Công tác quản lý chất thải phòng thí nghiệm tại một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(2S), pp.193-198
Nguyen Thi Hoa, Nguyen Manh Tuong, Nguyen Thi Cam Ha, Nguyen Trong Dan Nguyễn Thị Cẩm Hà Synthesis and evaluation the corrosion inhibiton of 2-(2-methylbenroyl)-N-phenylhydrazine carbothioamide on the carbon steel CT3 in 2M HCl solution 2015   Tạp chí Khoa học và Công nghệ Vol.53 (1A), 223-230.
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Nội Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Văn Nội Xử lý phẩm màu direct blue 71 bằng vật liệu bentonite chống titan cấy thêm đồng thời sắt, nitơ, lưu huỳnh 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(2S), pp.111-118
Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Vinh, Hà Thị Phượng, Nguyễn Văn Nội Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Văn Nội Preparation and Photocatalytic Activity of Fe – N- S tri-doped TiO2 on Degradation of Direct Blue 71 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(2S), pp.119-125
Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu Trịnh Ngọc Châu Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của Zn(II) với một số thiosemicacbazon 2015   Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(3E12) pp.459-463,
Nguyễn Thị Bích Hường, Trịnh Ngọc Châu Trịnh Ngọc Châu Nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của N(4)-phenylthiosemicacbazon 2-benzoylpyriđin với Ni(II) và Cu(II) 2015   Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(4e1), pp.132-136,
Nguyễn Thị Ánh Hường, Lê Thị Hồng Hảo, Trần Đăng Tuấn Nguyễn Thị Ánh Hường Xác định đồng thời oxalat, tartrat và xitrat trong thực phẩm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc (CE-C4D) 2015   Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(4e1), pp.122-126
Nguyen The Binh, Nguyen Quang Dong Nguyễn Thế Bình Preparation of Au-Ag Alloy Nanoparticles for Surface Enhanced Raman Scattering 2015   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.31(1), pp.14-21
Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quốc Anh  Nguyễn Thanh Sơn Khai thác sử dụng số liệu mưa vệ tinh trong dự báo lũ lưu vực sông Mê Kông (từ Chiang Saen đến Strung Streng) 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(3S), pp.222-230
Nguyễn Thanh Sơn, Vũ Thị Hoa Dừa, Nguyễn Văn Vịnh Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Vịnh Kết quả nghiên cứu bước đầu về bộ Cánh cứng ở nước (Insecta: Coleoptera) tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(4S), pp.321-326
Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Phạm Lê Phương, Nguyễn Hùng Trí, Nguyễn Thanh Lợi Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn Diễn biến dòng chảy tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2035 theo kịch bản Biến đổi khí hậu 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(1S), pp. 78 - 84
Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Xuân Huấn, Huỳnh Quang Huy, Nguyễn Minh Quang Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Xuân Huấn Phân tích thực trạng nghề cá tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2001-2012 2015   Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vol.14(2), pp.87-93
Nguyễn Tài Tuệ, Mai Trọng Nhuận, Trần Mạnh Liểu Nguyễn Tài Tuệ, Mai Trọng Nhuận. Analysis of Rural-Urban Linkages in Fast Growing Cities for Enhancing Resilience to Natural Disasters (Case study: Da Nang city, Vietnam) 2015   VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences Vol.31(3), pp.46-59.
Nguyễn Sáng, Nguyễn Quang Nam, Chu Xuân Quang, Trần Văn Quy, Trần Hùng Thuận Trần Văn Quy Nghiên cứu xử lý tăng cường bằng phương pháp keo tụ nước thải chăn nuôi lợn sau hệ thống cử lý sinh học kết hợp lọc màng 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(2S), pp.227-232
Nguyễn Sáng, Chu Xuân Quang, Trần Văn Quy, Trần Hùng Thuận Trần Văn Quy Determination of Operation Factors in Treating Pigery Wastewater by Membrane Bioreactor 2015   VNU Journal of Science, Earth and Enviromental Sciences Vol.31(2), pp.47-53
Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Quốc Việt Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng đến tiềm năng đất nông nghiệp vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh 2015   Tạp chí Khoa học đất Vol.47
Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Quang Vinh Nguyễn Minh Huấn Ảnh hưởng của nước biển dâng đến thủy triều khu vực Miền Trung Việt Nam 2015   Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển  
Nguyễn Quốc Trinh, Nguyễn Minh Huấn, Phùng Đăng Hiếu, Nguyễn Quang Vinh Nguyễn Minh Huấn Mô phỏng một số quá trình phong hóa dầu trong môi trường biển 2015   Tạp chí Dầu Khí. Vol.4, pp.51-59
Nguyễn Quốc Huy, Bùi Thị Vân Khánh Bùi Thị Vân Khánh Đánh giá ảnh hưởng của oxostephanin phân lập từ loài Stephania dielsiana Y.C.Wu lên quá trình chết theo chương trình (apoptpsis) trên tế bào ung thư buồng trứng OVACR-8 2015   Tạp chí Nghiên cứu dược và thông tin thuốc Vol.6(2), pp.25-29
Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Văn Quảng Nguyễn Văn Quảng Kết quả điều tra thành phần loài côn trùng thuộc họ Kẹp kìm - Lucanidae (Insecta: Coleoptera) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo – Vĩnh Phúc 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(4S), pp.333-338
Trang 63 trong 73Đầu tiên    Trước   58  59  60  61  62  [63]  64  65  66  67  Tiếp   Cuối