Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyễn Hùng Huy, Nguyễn Minh Hải. Nguyễn Hùng Huy, Nguyễn Minh Hải. Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc của phức chất hai nhân của Pt(II) với phối tử benzamiđin/thiosemicacbazon ba càng 2015   Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(3E), pp.98-101
Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Văn Dũng, Phương Thiện Thương, Bùi Phương Thuận, Phan Tuấn Nghĩa Nguyễn Thị Hồng Loan, Bùi Phương Thuận, Phan Tuấn Nghĩa Chất ức chế protease HIV-1 từ dịch chiết lá cây Ổi (Psidium guajava L.) 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(4S), pp.8-15
Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Lương Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Lương Magnetic memory effect in perovskite nanoparticles system 2015   VNU Journal of Science, Mathematics-Physics Vol.30(3), pp.12-16
Nguyễn Hiệu, Đặng Văn Bào, Vũ Văn Vĩnh, Phạm Thị Phương Nga, Đoàn Thu Phương, Phạm Thị Tám Hương Nguyễn Hiệu, Đặng Văn Bào, Phạm Thị Phương Nga Tài nguyên địa mạo cho phát triển du lịch khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ 2015   VNU Journal of Science, Earth and Environmental Sciences Vol.31(1S), pp.35-47
Nguyen Duy Thien, Nguyen Tien Thanh, Nguyen Thi Thuy, Le Van Vu, Dao Khac An, Nguyễn Duy Thiện, Lê Văn Vũ Some Properties of TiO2/Au Nanocomposite Thin Films Produced by Spincoating Method for Application in Plasmonic Solar Cells 2015   VNU Journal of Science, Mathematics-Physics Vol.31(2), pp.28-35
Nguyen Duy Thien, Ngo Nhu Viet, Nguyen Ngoc Long, Le Van Vu Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Ngọc Long, Lê Văn Vũ Synthesis and optical properties of Zn2SnO4:Eu3+ nanocrystals 2015   VNU Journal of Science, Mathematics-Physics Vol.31(1S), pp.66-72
Nguyễn Duy Chiến, Nguyễn Thanh Đàm, Lê Minh Đức, Phạm Hùng Việt, Dương Hồng Anh Nguyễn Duy Chiến, Phạm Hùng Việt, Dương Hồng Anh Tối ưu quy trình tách các nhóm anion và cation cơ bản trong mẫu nước nhằm phân tích đồng thời các ion bằng hệ thiết bị điện di mao quản xách tay tự động loại 2 kênh 2015   Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vol.1(4), pp. 23-29
Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Hải Vinh Nguyễn Hải Vinh Hệ mật mã ElGamal biến thể trên đường cong Elliptic với chuỗi cơ số kép tối ưu 2015   Tạp chí Khoa học Đại học Huế Vol.106(7), pp.221-232, 2015.
Nguyễn Đức Thọ, Đỗ Văn Hướng, Phạm Quang Ngân, Đỗ Thị Thu, Đỗ Thị Anh Thư, Hồ Trường Giang, Hoàng Nam Nhật Nguyễn Đức Thọ Nano-oxit LaNiO3 chế tạo bằng phương pháp sol-gel dùng trong điện cực nhạy khí của cảm biến điện hóa 2015   Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(3e12), pp.488-492
Nguyễn Đức Thọ, Đỗ Văn Hướng, Giang Hồng Thái, Đỗ Thị Anh Thư, Hồ Trường Giang, Hoàng Nam Nhật Nguyễn Đức Thọ Cảm biến điện hóa Pt/YSZ/Pt-LaCoO3 dùng cho đo đạc, kiểm soát khí có đặc tính ăn mòn từ quá trình đốt cháy nhiên liệu 2015   Tạp chí khoa học và công nghệ 53(1A), pp.88-95.
Nguyen Duc Long, Vuong Thi Quynh Huong, Nguyen Van Kien, Chu Van Bien, Nguyen The Binh, Hoang Chi Hieu Nguyễn Thế Bình, Hoàng Chí Hiếu Sum frequency generation study of hydrated cellulose 2015   Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự Vol.37, pp.151-157
Nguyễn Đức Hạnh, Trần Ngọc Anh, Shinichiro Onda Nguyễn Đức Hạnh, Trần Ngọc Anh Mô hình thủy động lực ba chiều và vận chuyển bùn cát tính toán diễn biến lòng dẫn xung quanh các công trình kè mỏ hàn. Phần II: Kiểm định mô hình thủy động lực ba chiều và phân tích, đánh giá 2015   Tạp chí Khí tượng Thủy Văn Vol.658, pp.46-50
Nguyễn Đức Hạnh, Trần Ngọc Anh, Shinichiro Onda Nguyễn Đức Hạnh, Trần Ngọc Anh Mô hình thủy động lực ba chiều và vận chuyển bùn cát tính toán diễn biến lòng dẫn xung quanh các công trình kè mỏ hàn. Phần I: Cơ sở lý thuyết 2015   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.31(3S), pp.116-124
Nguyen Dinh Thanh, Vu Ngoc Toan, Nguyen Minh Tri, Nguyễn Đình Thành Study on synthesis of some 3-acetylcoumarin and 4-formylcoumarin N-(β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazones from corresponding O-acetyl derivatives 2015   Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(5e1), pp.33-36
Nguyen Dinh Thanh, Vu Ngoc Toan, Nguyen Minh Tri, Nguyễn Đình Thành Study on synthesis of some 4,5-dihydro-1,3,4-thiadiazole from 4-formylcoumarin N-(tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)thiosemicarbazones 2015   Vietnam Journal of Chemistry Vol.53(5e1), pp.28-32
Nguyen Dinh Thanh, Truong Thi Thu, Ngo Thi Bich Dao, Hoang Thi Kim Van, Nguyễn Đình Thành NMR spectra of some N-(tetra-O-acetyl-β-D-glycopyranosyl)thiosemicarbazones from natural carbonyl compounds 2015   Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học Vol.20(2), pp.134-140
Nguyen Dinh Thang, Ichiro Yajima Nguyễn Đình Thắng Downregulation of zinc finger protein 280d (zfp-280d) in melanoma 2015   Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Sư phạm Hà Nội Vol.9, p. 134-140
Nguyen Đinh Nam, Nguyen Thị Lam Quynh, Nguyen Quang Bau Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Quang Báu The magnetoresistance in doped superlattice under the influence of electromagnetic wave in the pesence of magnetic field 2015   VNU Journal of Science Vol.31(1S), pp.60-64
Nguyễn Đình Hòe và Nguyễn Ngọc Sinh Nguyễn Đình Hòe Vai trò cộng đồng trong ứng phó biến đổi khí hậu – nghiên cứu trường hợp khu vực miền Tây sông Hậu 2015   Tạp chí Tuyên Giáo, Ban Tuyên Giáo Trung Ương Vol.8/2015.
Nguyễn Đình Hòe Nguyễn Đình Hòe Phát triển Du lịch Môi trường – Loại hình du lịch mới ở Việt Nam 2015   Tạp chí Du lịch Việt Nam điện tử Vol.11/2015
Trang 61 trong 73Đầu tiên    Trước   56  57  58  59  60  [61]  62  63  64  65  Tiếp   Cuối