Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyễn Hiệu Nguyễn Hiệu Đánh giá biến động địa hình khu vực cửa sông Bạch Đằng dưới ảnh hưởng của nước biển dâng và các hoạt động nhân sinh 2011   VNU Journal of Science Vol.27(1S), pp.86-94
Nguyen Duc Tan, Nguyen Manh Hung,Tran Canh Nguyễn Đức Tân Investigation of characters of soil by spectral induced polarization experiment and some data of the weak dike segment 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.206-210
Nguyen Duc Tan Nguyễn Đức Tân Some resuls applying the measuring resistivity method using nongrounded array with long wire 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.202-205
Nguyễn Đức Khả, Trần Văn Tuấn Trần Văn Tuấn Khoa học Địa chính và đào tạo ngành Địa chính trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(4S), pp.90-98
Nguyễn Đức Hạnh, Hoàng Thị Lê Nhung Nguyễn Đức Hạnh Ứng dụng phương pháp Runge - Kutta diễn toán lũ qua hồ chứa Cửa Đạt trên sông Chu 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S) pp.81-85
Nguyen Dinh Thanh, Vu Ngoc Toan, Nguyen Thi Cuc Nguyễn Đình Thành Contribution to synthesis of 3”-acetylcoumarin (per-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)thiosemicarbazones 2011   Tạp chí Hoá học Vol.48(4B), pp.115-120
Nguyen Dinh Thanh, Nguyen Thi Kim Giang Nguyễn Đình Thành NMR spectra of tetra-O-acetyl-b-D-glucopyranosyl thiosemicarbazones 2011   Tạp chí Hoá học Vol.49(2ABC), pp.646-650
Nguyen Dinh Thanh, Le The Hoai, Nguyen Thi Kim Giang, Nguyen Thi Thu Huong Nguyễn Đình Thành Synthesis and conversion of acetophenone per-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazones 2011   Tạp chí Hoá học Vol.48(4B), pp.121-128
Nguyen Dinh Thanh, Le The Hoai Nguyễn Đình Thành NMR spectra of tetra-O-acetyl-b-D-galactopyranosyl thiosemicarbazones 2011   Tạp chí Hoá học Vol.49(2ABC), pp.640-645
Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thi Kim Van, Truong Thi Thu Nguyễn Đình Thành Mass spectra of benzaldehyde (per-O-acetyl-b-lactosyl)thiosemicarbazones 2011   Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học Vol.15(3), pp.315-318
Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thi Kim Van, Truong Thi Thu Nguyễn Đình Thành Synthesis of aromatic (per-O-acetyl-b-lactosyl)thiosemicarbazones 2011   Tạp chí Hoá học Vol.48(4B), pp.194-199
Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thi Kim Van, Truong Thi Thu Nguyễn Đình Thành Synthesis of novel substituted benzaldehyde (hepta-O-acetyl-b-lactosyl)thiosemicarbazones 2011   Tạp chí Hoá học Vol.48(5), pp.568-573
Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thi Kim Van, Nguyen Hai Ha, Do Thi Thuy Giang Nguyễn Đình Thành Synthesis of some acetophenone (per-O-acetyl-b-maltosyl)-thiosemicarbazones 2011   Tạp chí Hoá học Vol.48(5), pp.580-586
Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thi Kim Van, Do Thi Thuy Giang, Nguyen Thuy Linh Nguyễn Đình Thành Synthesis of aromatic per-O-acetyl-b-maltosyl thiosemicarbazones 2011   Tạp chí Hoá học Vol.48(4B), pp.200-206
Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thi Kim Van Nguyễn Đình Thành Study on reaction of acetophenone (hepta-o-acetyl-b-lactosyl)thiosemicarbazones with ethyl bromoacetate 2011   Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) Vol.4, pp.41-46
Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thi Kim Van Nguyễn Đình Thành Synthesis of some 2-iminothiazolidin-4-ones from (hepta-O-acetyl-b-maltosyl)thiosemicarbazones of substituted acetophenones 2011   Tạp chí Hoá học Vol.49(2ABC), pp.632-639
Nguyen Dinh Thanh, Hoang Thi Kim Van Nguyễn Đình Thành Synthesis of 2-iminothiazolidin-4-ones from substituted acetophenone (hepta-O-acetyl-b-lactosyl)thiosemicarbazones 2011   Tạp chí Hoá học Vol.49(2ABC), pp.624-631
Nguyen Cong Thuan, Ta Hoa Phuong, Nguyen Van Tu, Nguyen Van Thuat, Doan Nhat Truong Tạ Hòa Phương Proposal of Devonian - Lower Carboniferous stratigraphical schema for Trung Khanh area (Cao Bang province) 2011   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.11-18
Nguyen Ba Tien, Tran Van Quy Trần Văn Quy Study of the Treatment of the Liquid Radioactive Waste Nong Son Uranium OreProcessing 2011   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1), pp.39-46
Nguyen Anh Tuan, Ta Thi Oanh, Dam Hieu Chi Nguyễn Anh Tuấn, Đàm Hiếu Chí Electronic structure, Jahn-Teller distortions, and the role of ligands in Mn4 single-molecule magnets 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.280-284
Trang 6 trong 73Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối