Bài báo trong nước

Tổng số có: 1456 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Duong Thi Quynh Mai, Trinh Hong Thai Trịnh Hồng Thái Methylation analysis of the Adenomatous polyposis coli (APC) gene promoter in breast cancer patients 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.239-246
Dương Thị Như Trang, Trần Yêm Trần Yêm Đánh giá hiện trạng và dự báo sự thay đổi chất lượng nước vùng hồ Núi Cốc đến năm 2020 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.256-263
Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Minh Sáng, Phạm Phương Thảo Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn Nghiên cứu lựa chọn phương pháp xác định nhanh amoni trong một số nguồn nước sinh hoạt 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.170-175
Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn, Lê Anh Trung, Hoàng Minh Trang Đồng Kim Loan, Trần Hồng Côn Nghiên cứu tổng hợp Fe(OH)3­+MnO2/laterit làm vật liệu hấp phụ loại bỏ ion amoni trong môi trường nước 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.164-169
Đồng Kim Loan, Lưu Minh Loan, Phạm Thị Huế Đồng Kim Loan, Lưu Minh Loan Khảo sát khả năng loại bỏ khí NH3 bằng hệ xúc tác CuO-CeO2 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.176-181
Doan Huong Mai, Hoang Thanh Thuong Đoàn Hương Mai Establising the status map of Ecosystem in Huong Son commune, My Duc distric, Hanoi 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.54-59
Đoàn Bộ, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Hoàng Minh Đoàn Văn Bộ, Nguyễn Minh Huấn Mô hình dự báo ngư trường khai thác cho nghề câu vàng ở vùng biển xa bờ miền Trung 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), pp.9-16
Đoàn Bộ, Nguyễn Duy Thành, Chu Tiến Vĩnh, Nguyễn Viết Nghĩa Đoàn Văn Bộ Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương cho nghề câu vàng ở vùng biển Việt Nam giai đoạn 2000-2010 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), pp.1-7
Do Trung Kien, Nguyen Manh Hung, Le Quang Thao Đỗ Trung Kiên, Lê Quang Thảo Cochlear implant speech filter bank signal processor using TMS320C6416T DSK 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.158-161
Do Thi Thanh Trung, Nguyen Thi Thuy Anh, Nguyen Quang Huy Nguyễn Quang Huy Study on some medicinal plants against Streptococcus mutans isolated from Vietnamese patients 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.309-314
Đỗ Thị Nguyệt Quế, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Trần Thị Giáng Hương Hoàng Thị Mỹ Nhung Triển khai mô hình cô lập đảo tụy chuộtt cống dùng để đánh giá tác dụng của thuốc 2011   Tạp chí Dược học Vol.5, pp.21-24.
Do Manh Hung, Nguyen Dinh Nam, Le Thai Hung, Nguyen Quang Bau Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Quang Báu Parametric transformation of confined acoustic phonons and confined optical phonons in quantum wells 2011   VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol.27(1S), pp.114-118
Đinh Văn Ưu Đinh Văn Ưu Đặc điểm biến động bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(1S), pp.266 -272
Đinh Văn Thanh, Nguyễn Thị Thanh Hoàng, Nguyễn Tài Kiên Đinh Văn Thanh Xác lập vùng nguyên liệu mía cho Công ty mía đường Nghệ An Tate & Lyle, Nghệ An 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(4S), pp.172-183
Đinh Thị Hiền, Bùi Phương Thảo, Hoàng Minh Trang, Trần Văn Sơn, Nguyễn Mạnh Khải Hoàng Minh Trang, Nguyễn Mạnh Khải Bước đầu thử nghiệm chế tạo vật liệu Bentonit-Sắt xử lý asen trong môi trường nước 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(5S), pp.89-95
Dinh Doan Long, Pham Thi Hong Nhung, Hoang Hai Yen, Jutta Bonifas, Brunhilde Bloemeke Đinh Đoàn Long Multiple mutations of N-acetyltransferase 2 gene in Vietnamese identified by Tm monitoring of fluorogenic hybridization probes 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.213-219
Đào Thị Lương, Vi Đại Lâm, Trần Thị Lệ Quyên, Hà Thị Hằng, Phạm Đức Ngọc, Dương Văn Hợp Phạm Đức Ngọc Phân loại và tối ưu điều kiện nuôi cấy vi khuẩn ưa nhiệt sinh protease 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(2S), pp.226-238.
Dao Sy Duc, Do Thi Hong Nhung Đào Sỹ Đức Effect of pH, temperature and metal ions on the removal efficiencies of Reactive Blue 161 CI by Fenton reaction 2011   Journal of Chemistry, Vietnam Aca. of Sci. and Technol Vol.49(1), pp.51-54.
Dang Van Luyen, Vu Cao Minh, Nguyen Ngoc Truc Đặng Văn Luyến, Nguyễn Ngọc Trực Geotechnical characteristics of weathered soils in reference to geological hazards and their countermeasures in Bo town, Kim Boi district, Hoa Binh province 2011   VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol.27(1S), pp.150
Đặng Văn Bào Đặng Văn Bào Cao nguyên đá Đồng Văn - những giá trị địa mạo nổi bật và định hướng sử dụng hợp lý 2011   VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Vol.27(4S), pp.99-105
Trang 2 trong 73Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối