Tổng số có: 164 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Vuong Tan Tu, Péter Estók, Gábor Csorba, Nguyen Truong Son, Hoang Trung Thanh, Le Quang Tuan, Tamás Görföl Hoàng Trung Thành Recent remarkable records reveal that Phia Oac-Phia Den Nature Reserve is a priority area for bat conservation in Northern Vietnam 2016   Journal of Asia-Pacific Biodiversity http://dx.doi.org/10.1016/j.japb.2016.04.007
Truong Thanh Trung, Do Thi Nhung, Nguyen Thi Thanh Van, Nguyen Hoang Nam, Nguyen Hoang Luong Trương Thành Trung, Đỗ Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh Vân Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Lương Magnetic properties of CoxPt100-x nanoparticles 2016   VNU Journal of Science, Advanced Materials and Devices Vol.1(1), pp.80-83
Trương Hồng Hiếu, Lê Tuấn Anh, Antoly T. Soldatenkov, Nguyễn Văn Tuyến, Victor N. Khrustalev Lê Tuấn Anh Crystal structure of (1rs,21sr,22rs,24sr)-24-propyl-28-oxo-8,11,14-trioxa-24,27-diazapentacyclo[19.5.1.1.0.0]octacosa-2,4,6,15(20),16,18-hexaene acetic acid solvate 2016   Acta Crystallographica Section E, Structure Reports  
Trần Thị Thanh Vân, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Hùng Huy, Trương Hồng Hiếu, Anatoly T. Soldatenkov Trần Thị Thanh Vân, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Hùng Huy Crystal structure of 26-(4-methylphenyl)-8,11,14,17-tetra-28-azatetracyclo-[22.3.1.0]hexacosa-2,4.6,18(23),19,21,24(1),25,27-nonaene 2016   Acta Crystallographica Section E Vol.27, pp.663-666
Trang 9 trong 9Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  Tiếp   Cuối