Bài báo đăng trong kỷ yếu HNKH trong nước

Tổng số có: 457 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Mẫn Quang Huy Mẫn Quang Huy Xu thế biến động sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa ở Việt nam-trường hợp nghiên cứu tại huyện An dương-Thành phố Hải Phòng 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý-Quản lý Tài nguyên. Trường ĐHKHTN, Hà Nội, 10/2014 pp.217-222  
Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Trực, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Thị Khang, Trương Văn Thịnh Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Nguyễn Ngọc Trực Hướng tới ứng phó chủ động với tai biến và phát triển bền vững của thành phố ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu: trường hợp của Đà Nẵng 2014   Thực trạng đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng, 4/12/2014  
Mai Đình Yên, Đoàn Hương Mai Mai Đình Yên, Đoàn Hương Mai Sơ bộ phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái hồ Tây và đề xuất định hướng ứng phó 2014   Hội thảo Bảo tồn, phát triển và phát huy giá trị hồ Tây, Danh thắng Quốc gia, Hà Nội, 10/2014, pp.152-158  
Lưu Văn Thiêm, Lê Tuấn Tú Lê Tuấn Tú Dị hướng từ đối với dây nano Co và dây nano nhiều đoạn Co/Au 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Hoàng Nam Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Hoàng Nam Hiệu ứng dập tắt huỳnh quang của các hạt nano ZnS pha tạp Mn khi có mặt các hạt nano vàng dạng thanh 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.73  
Lương Tuấn Anh, Đặng Văn Bào, Đặng Kinh Bắc, Phạm Thị Phương Nga Đặng Văn Bào, Đặng Kinh Bắc Cơ sở khoa học cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ trong sử dụng tài nguyên nước mặt, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.164-173  
Lê Phương Thúy, Nguyễn Xuân Linh Lê Phương Thúy, Nguyễn Xuân Linh Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ đăng ký đất đai trên cơ sở mô hình LADM 2014   Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, TP. Hồ Chí Minh, 11/2014, pp.790-797  
Hoàng Thị Minh Thảo, Joern Kasbohm, Nguyền Thanh Lan Hoàng Thị Minh Thảo Đặc điểm chất lượng sét Di Linh, Lâm Đồng 2014   Hội nghị KHCN Tuyển khoáng Toàn quốc lần thứ IV-Vai trò của chế biến khoáng sản trong phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam, Hà Nội-11/2014, pp.348-358  
Hoàng Mạnh Hà, Trần Thị Quỳnh Hoa, Lê Văn Vũ , Nguyễn Ngọc Long Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Optical properties of LaF3:Ho nanoparticles prepared by hydrothermalmethod (Tính chất quang các hạt nano LaF3:Ho3+ chế tạo bằng phương pháp thuỷ nhiệt) 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.90  
Dương Tuấn Ngọc, Vũ Lê Phương, Lê Đình Nam,Nguyễn Hiệu, Vũ Văn Phái, Hoàng Thị Thúy, Lưu Thành Trung Nguyễn Hiệu, Vũ Văn Phái Sử dụng chỉ số mức độ dễ bị tổn thương bờ biển để đánh giá biến đổi đường bờ biển các tỉnh Nam bộ từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Kiên Giang 2014   Hội nghị Khoa học Địa Lý-Quản lý Tài nguyên, Trường ĐHKHTN, Hà Nội, pp.307-317  
Dương Thị Mai Hương, Phạm Thị Thanh Hiền, Vũ Thị Hải Yến, Lê Thị Thúy, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Dương Thị Mai Hương, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của vật liệu nano LaPO4:Sm3+ 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý), pp.90  
Dương Hồng Anh, Nguyễn Mạnh Huy, Nguyễn Thanh Đàm Dương Hồng Anh Bước đầu nghiên cứu quy trình phân tích hàm lượng một số kim loại kiềm, kiềm thổ là tạp chất trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.80-84  
Dương Hồng Anh, Nguyễn Kim Diễm Mai Dương Hồng Anh Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion nền cơ bản tới quá trình phân tích As(III) trong nước ngầm bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc với kỹ thuật bơm mẫu điện động học và biện pháp khắc phục 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.75-79  
Đỗ Trọng Quốc, Vũ Văn Tích, Lora R. Stevens, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Đình Nguyên, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Phan Thanh Tùng, Bùi Văn Đông Đỗ Trọng Quốc, Vũ Văn Tích, Nguyễn Đình Nguyên, Phạm Nguyễn Hà Vũ, Phan Thanh Tùng, Bùi Văn Đông Các kết quả bước đầu nghiên cứu dự báo tần suất, cường độ các trận lũ cổ thượng lưu sông Sê San 2014   Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình Tây Nguyên 3, 7/2014, tại Hà Nội, pp.213-220.  
Đỗ Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Huy Dân Đỗ Thị Kim Anh Tính chất từ và hiệu ứng từ nhiệt trong hợp chất La1-yCeyFe11,44Si1,56 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Vật lý)  
Đỗ Thanh Hà Đỗ Thanh Hà New Approach for Symbol Recognition using Sparse Representation 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Toán-Cơ-Tin học)  
Đinh Thị Bảo Hoa, Phạm Thị Hồng Minh, Hoàng Thanh Sắc Đinh Thị Bảo Hoa Xây dựng bản đồ sức tải du lịch vịnh Hạ Long 2014   Hội nghị khoa học ngành Địa hình quân sự lần thứ IV năm 2014, 9/2014, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, pp.322-329  
Đinh Thị Bảo Hoa, Đặng Kinh Bắc, Nguyễn Thị Thu Trang Đinh Thị Bảo Hoa, Đặng Kinh Bắc Nghiên cứu bề mặt không thấm và mối quan hệ với nguy cơ ngập lụt ở Hà Nội bằng viễn thám và GIS 2014   Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014, 27-29/11/2014, Trường Đại học Cần Thơ, pp.807-815  
Đào Mạnh Phú, Phạm Thị Kim Trang, Vi Thị Mai Lan, Bùi Văn Minh, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Hùng Việt, Benjamin Bostick Phạm Thị Kim Trang, Vi Thị Mai Lan, Bùi Văn Minh, Nguyễn Thị Duyên, Phạm Hùng Việt Đánh giá chất lượng nước ngầm tầng nông tại khu vực Đông Nam Hà Nội 2014   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2014 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững), pp.31-36  
Đặng Văn Thái, Lê Hồng Nhung, Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền, Trần Minh Thi Bùi Hồng Vân, Phạm Văn Bền Phổ phát quang của các màng mỏng ZnS:Mn bọc phủ polyvinylpyrrolindone 2014   Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần thứ VIII, TP. Đà Nẵng 12-16/08/2014  
Trang 13 trong 23Đầu tiên    Trước   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Tiếp   Cuối