Liên hệ

Địa chỉ: Nhà T2, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 35406136

Fax: 024 35406137

Email: nec@vnu.edu.vn

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên