Giới thiệu chung

 Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng Tổ chức Cán bộ đã phân công công việc cho các cán bộ viên chức làm việc tại phòng như sau:

STT

Họ và tên

Nội dung công việc

Lãnh đạo phụ trách

1

ThS. Trần Thị Huyền(chuyên viên)

- Chuẩn bị hồ sơ đề bạt, bổ nhiệm cán bộ

- Làm thủ tục ký hợp đồng thử việc

- Tuyển dụng viên chức

- Nâng ngạch, chuyển ngạch cho viên chức

- Lập hồ sơ thành lập đơn vị mới, tái cấu trúc

- Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Trần Mạnh Cường

2

ThS. Bùi Thị Kiều Trang(chuyên viên chính)

- Ký tiếp, ký mới, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc.

- Kéo dài thời gian làm việc.

- Chuyển công tác, nghỉ việc 

- Thâm niên

- Quản lý hồ sơ

- Kỷ luật

Nguyễn Thị Hồng Doan

- Đánh giá cán bộ

- Phần mềm quản lý giờ giảng của GV, NCV

- Tài chính phòng

Trần Mạnh Cường

3

CN. Phạm Thanh Hùng(chuyên viên)

- Lễ tết, phúc lợi

- Quân sự

- Báo cáo, thống kê (liên quan đến công tác TCCB)

Trần Mạnh Cường

- Bảo hiểm

- Hưu trí

- Cán bộ đi công tác (trong và ngoài nước), biệt phái (cử đi, gia hạn, thu nhận); Đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước (bao gồm bồi hoàn kinh phí đào tạo)

Nguyễn Thị Hồng Doan

4

TS. Nguyễn Thanh Xuân(chuyên viên chính)

- Tổng kết năm học, Hội nghị viên chức và người lao động.

- Thi đua, khen thưởng

- Xét tặng các danh hiệu NGND, NGƯT, kỷ niệm chương các loại.

- Lương, phụ cấp, trợ cấp,

- Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ cũ

- Đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến kiểm định chất lượng, hậu kiểm định, xếp hạng đại học.

- Rà soát việc ký HĐ thỉnh giảng khi phòng Đào tạo chuyển hồ sơ sang.

Nguyễn Thị Hồng Doan

 5  CN. Nguyễn Minh Hiền  - Chuẩn bị cho giao ban khối hiệu bộ, giao ban trường, giao ban ĐHQGHN
- Soạn thảo văn bản, thực hiện các công việc liên quan đến công tác văn phòng, công tác báo cáo thống kê hành chính.
- Xây dựng các văn bản hướng dẫn, quy trình tác nghiệp, quy định, quy chế liên quan đến công tác hành chính.
- Xây dựng kế hoạch, tham gia tổ chức và triển khai các sự kiện như các ngày lễ kỷ niệm, tết dương lịch, tết âm lịch, gặp mặt Hội cựu giáo chức Trường nhân dịp cuối năm, các hoạt động chia tay cán bộ, chúc mừng các đối tác, các hoạt động của khối hiệu bộ,...
- Triển khai in ấn các ấn phẩm, quà tặng cuối năm dành cho viên chức, người lao động đang công tác/đã về hưu, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn công tác văn thư lưu trữ.
- Lập kế hoạch, dự toán và thanh quyết toán các Hội nghị, tập huấn.
 Nguyễn Tuấn Khanh

6

ThS. Trần Thị Tố Lan(chuyên viên)

- Công tác văn thư: Quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư; Quản lý văn bản; Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ; Soạn thảo, ban hành văn bản (giấy và điện tử);

- Phụ trách mua văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng,… cho bộ phận văn thư.

Nguyễn Tuấn Khanh

7

CN. Võ Thị Minh(chuyên viên)

- Công tác lưu trữ: Chuyển/Nhận công văn, tài liệu, thư tín, điện hoa, fax, … đi/đến (bao gồm cả việc tác nghiệp trên hệ thống eoffice)

- Phụ trách lịch công tác tuần của Ban giám hiệu

- Thực hiện công tác trình BGH ký

- Phụ trách về báo in tại các phòng chờ.

- Thực hiện công tác văn thư cho phòng

Nguyễn Tuấn Khanh

8

ThS. Tạ Thị Huyền (chuyên viên)

- Phụ trách hệ thống phòng họp, Phòng Ban giám hiệu

- Chuẩn bị hậu cần, phòng họp cho các buổi họp của BGH;

- Mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, chuẩn bị hoa, quà cho BGH trong các hoạt động chia tay cán bộ; hiếu hỉ; ngày lễ và các sự kiện qui mô khối hiệu bộ.

- Hỗ trợ việc đặt bao lì xì, lịch tờ, lịch bàn, thiệp chúc Tết,...

- Quản lý việc lắp đặt, sửa chữa và sử dụng điện thoại.

- Quản lý biển tên, biển hiệu các phòng làm việc trong Trường.

- Làm thủ tục thanh quyết toán các nhiệm vụ liên quan đến công tác hành chính, các nhiệm vụ liên quan công tác hiếu hỉ (cho BGH)

Nguyễn Tuấn Khanh

 - Website,
- Cổng thông tin cán bộ (Hệ thống quản lý nhân sự HRM),
- Chấm công
Trần Mạnh Cường

9

Ông Đỗ Trọng Thủy(Nhân viên)

Tổ trưởng tổ xe ôtô, có trách nhiệm tư vấn, giúp việc cho lãnh đạo phòng đôn đốc, nhắc nhở và điều phối việc sử dụng xe ô tô trong tổ.

Nguyễn Tuấn Khanh

10

Ông Nguyễn Đức Hùng(Nhân viên)

Lái xe ôtô

Nguyễn Tuấn Khanh

11

Ông Nguyễn Tiến Hùng(Nhân viên)

Lái xe ôtô

Nguyễn Tuấn Khanh

 12  Ông Nguyễn Quang Tùng(Nhân viên) Lái xe ô tô Nguyễn Tuấn Khanh
 13  ThS. Nguyễn Tuấn Khanh(Phó Trưởng phòng)  - Phụ trách các mảng công việc như trong bảng phân công.
- Cấp, ký giấy đi đường cho cán bộ trong và ngoài Trường
 
 14  TS. Nguyễn Thị Hồng Doan(Phó Trưởng phòng)  - Phụ trách các mảng công việc như trong bảng phân công.

- Xác nhận chữ ký của cán bộ

 

15

TS. Trần Mạnh Cường (Trưởng phòng)

- Phụ trách các mảng công việc như trong bảng phân công

- Chỉ đạo chung

 

 

 

  • Website cựu sinh viên