Giới thiệu chung

1. Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các nội dung công việc: Kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, tuyển sinh; giáo trình-học liệu, cấp phát và quản lý văn bằng, trực tiếp theo dõi và tổ chức và quản lý đào tạo đại học hệ chính quy, các chương trình đào tạo thuộc NVCL.

Điện thoại: 

Email: 

Phòng làm việc: Phòng 407, tầng 4, nhà T1.

3. Phó Trưởng Phòng: ThS. Chu Hồng Đức

Điện thoại: 

Email: 

Phòng làm việc: 

3. Phó Trưởng Phòng: TS. Phạm Tiến Đức

Điện thoại: 

Email: tienduchphn@gmail.com

Phòng làm việc: Phòng 410, tầng 4, nhà T1.

4. Chuyên viên: CN. Đỗ Thị Thúy Hoa

Theo dõi, quản lý các CTĐT bằng kép, kế hoạch giảng dạy cho các đơn vị đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếp nhận ý kiến sinh viên, văn thư lưu trữ.

Điện thoại: 04.38585279

Email: hoadtdhkhtn@yahoo.com.vn

Phòng làm việc: phòng 410, tầng 4, nhà T1. 

5. Chuyên viên: ThS. Hoàng Đức Hùng

Theo dõi triển khai xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, kế hoạch năm học, tổ chức xây dựng thời khóa biểu, lịch thi, giờ giảng dạy, tuyển sinh đại học hệ chính quy.

Điện thoại: 04.35579076

Email: hoangduchung@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 411, tầng 4, nhà T1. 

6. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

Theo dõi các lớp môn học, thu nhận kết quả học tập, phối hợp trong việc quản lý kết quả học tập, xét học vụ, xét tốt nghiệp.

Điện thoại: 04.38585279

Email: lanhuongkhtn@gmail.com

Phòng làm việc: phòng 409, tầng 4, nhà T1.

7. Chuyên viên: ThS. Trần Long

Theo dõi kế hoạch đào tạo, kế hoạch năm học, tổ chức xây dựng thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học, lịch thi, giờ giảng dạy.

Điện thoại: 04.35579076

Email: tranlong@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 411, tầng 4, nhà T1. 

8. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thu Phương

Theo dõi, quản lý bậc đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, quản lý kết quả học tập, xét tốt nghiệp, liên kết đào tạo trong nước, Trường THPT Chuyên.

Điện thoại: 04.35579076

Email: phuongnt_dt@vnu.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 411, tầng 4, nhà T1.

9. Chuyên viên: Ths. Đoàn Hải Sơn

Theo dõi, triển khai kế hoạch năm học, xây dựng thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học, xây dựng lịch thi học kỳ, giờ giảng dạy, quản lý văn bằng - chứng chỉ đại học chính quy.

Điện thoại: 04.38585279

Email: doanhaison1985@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 409, tầng 4, nhà T1.

10. Chuyên viên: ThS. Trần Thị Thu Thủy

Thu nhận kết quả học tập, quản lý kết quả học tập, xét học vụ, xét tốt nghiệp các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, bằng kép.

Điện thoại: 04.38585279

Email: thuykttv@gmail.com

Phòng làm việc: phòng 409, tầng 4, nhà T1.

  • Website cựu sinh viên