Giới thiệu

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên huấn và công tác quảng bá hình ảnh của trường, công tác học sinh, sinh viên (bao gồm học sinh hệ Trung học phổ thông chuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh).

  1. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thanh Bình

Phụ trách chung và phụ trách trực tiếp các công việc thuộc các lĩnh vực: Công tác sinh viên, Tuyên huấn, công tác chính trị tư tưởng, quảng bá hình ảnh về Nhà trường và công tác văn hóa quần chúng, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh; phụ trách Bậc đào tạo sau đại học, đại học chính quy, cựu sinh viên  …

Điện thoại: 04.35581226

E-mail: nguyenbinh@vnu.edu.vn ; binhnt@hus.edu.vn.

Phòng làm việc: Phòng 322, tầng 3, nhà T1.

2Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Lê Thủy

- Phụ trách đào tạo sau đại học, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho học viên sau đại học

- Học bổng tài trợ cho các loại hình đào tạo.

- Phụ trách các công tác tuyên huấn, học chính trị, tuần sinh hoạt công dân cho HSSV

Điện thoại: 04.38581283

E-mail: thuyptl@vnu.edu.vn 

3. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa

- Phụ trách công tác cựu sinh viên

- Tư vấn hướng nghiệp, thông tin việc làm, kết nối doanh nghiệp

- Thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Điện thoại: 04.38581283

E-mail: Hoanh@vnu.edu.vnNguyenThiHongHoa@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 320, tầng 3, nhà T1.

4. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Thủy

Thực hiện chế độ học bổng, học phí, chế độ chính sách cho sinh viên đại học chính quy.

Điện thoại: 04.38581283

E-mail: Thuyngt@vnu.edu.vn;NguyenThiThuy@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 320, tầng 3, nhà T1

5.  Chuyên viên:ThS.  Phan Thị Minh Chung

Phụ trách đào tạo đại học, hệ đại học chính quy: Đón tiếp sinh viên đại học chính quy, quản lý hồ sơ sinh viên, giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên đại học chính quy. 

Điện thoại: 04.38581283

E-mail: Chungptm@vnu.edu.vn;PhanThiMinhChung@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 321, tầng 3, nhà T1. 

Phòng làm việc: phòng 320, tầng 3, nhà T1. 

6.  Chuyên viên : ThS. Hoàng Thị Quy

Phụ trách THPT Chuyên: Tiếp học sinh, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho học sinh.

- In thẻ học sinh, sinh viên, học viên sau đại học

- Phụ trách phòng truyền thống, cung cấp thông tin cho việc quảng bá, giới thiệu về trường;

- Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

Điện thoại: 04.38581283

E-mail: hoangthiquy@hus.edu.vn

Phòng làm việc: phòng 320, tầng 3, nhà T1.

  • Website cựu sinh viên