Nghiên cứu khoa học

Định hướng nghiên cứu của đơn vị

- Nghiên cứu tính chất của vật liệu từ, nghiên cứu chế tạo các tính chất sắt điện, sắt từ của perovskite đa lớp

- Nghiên cứu tính chất vật lý của các hạt từ tính đa chức năng cho các ứng dụng y sinh

- Nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng của các vật vật liệu ô xít bán dẫn dạng màng mỏng và cấu trúc nano trong các linh kiện điện tử tiên tiến.

- Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu bán dẫn pha tạp nguyên tố đất hiếm

- Nghiên cứu chế tạo màng siêu kỵ nước trong từ trường ngoài.

- Nghiên cứu tính toán hiệu năng cao trên cơ sở GPU.

- Ứng dụng, sản xuất thử nghiệm các sản phẩm phục vụ phòng học thông minh, nâng cáo chất lượng giảng dạy…

- Thu thập số liệu từ xa, điều khiển thông qua mang GSM, internet ứng dụng trong đời sống và sản xuất.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên