Liên hệ

Văn phòng Khoa Toán - Cơ - Tin học (chi tiết liên hệ

 • Phòng 303, 304 - T3, 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại: 84-4-38581135
 • Fax: 84-4-38588817

Email: mim.vpk@hus.edu.vn

Website: http://mim.hus.vnu.edu.vn

Văn phòng Chủ nhiệm Khoa:

 • Phòng 406 - T3, 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại: 84-4-35406520 

Văn phòng các phó chủ nhiệm Khoa:

 • Phòng 302 - T3, 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại: 84-4-38588817 

Phòng máy tính:

 • Phòng 503 - T5, 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
 • Điện thoại: 84-4-38581530 
 • Website 60 nam
 • Website cựu sinh viên