Liên hệ

Văn phòng bộ môn: Phòng 333 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
Email:  tothanhthuy@hus.edu.vn 
sinhlyhocsinhhocnguoi@gmail.com

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên