Nghiên cứu khoa học

Bộ môn hiện có một hệ thống phòng thí nghiệm và Bảo tàng thực vật được trang bị đầy đủ, nhằm phục vụ công tác đào tạc và nghiên cứu khoa học.

Bảo tàng Thực vật là nơi lưu trữ các mẫu thực vật của hệ thực vật Việt Nam từ những năm đầu thế kỷ 20. Đây không chỉ là nơi nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước mà còn là nơi thu hút sự quan tâm và hợp tác nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trên thế giới.

Bộ môn đã và đang triển khai các đề tài nghiên cứu về thực vật không chỉ trên các hướng nghiên cứu cơ bản mà còn mở rộng theo nhiều hướng nghiên cứu ứng dụng.

Các hướng nghiên cứu chính

  • Phân loại thực vật

  • Đánh giá tính đa dạng thực vật

  • Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên thực vật: thực vật dân tộc học, tri thức bản địa

  • Đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên từ các nhóm thực vật.

  • Nuôi cấy mô, tế bào và phát triển nguồn dược liệu quý.

  • Hình thái giải phẫu thực vật.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên