Liên hệ

Văn phòng khoa: 

     Phòng 201-202, Nhà T2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, Số 334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38584995 
Fax: 024.35582872 
Email: 
Website: https://fes.hus.vnu.edu.vn/

  • Website cựu sinh viên