Những thành tựu chính

Bằng khen của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về thành tích xuất sắc trong Triển lãm Môi trường toàn quốc năm 1997
- Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội cấp về thành tích nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm 1998.
- Bằng khen của Đại học Quốc gia Hà Nội khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đào tạo và nghiên cứu khoa học 1995-2000.
- Bằng khen của Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường khen về thành tích đóng góp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường (2000).
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (2001).
- Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước (2020)
  • Website cựu sinh viên