Lịch sử phát triển

- Khoa Môi trường thành lập năm 1995 theo Quyết định số 135/TCCB ngày 21 tháng 10 năm 1995 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Giai đoạn đầu Khoa gồm 18 cán bộ với 03 PGS, 07 PTS, 01 TS, 01 ThS, 01 KS, 03 CN và 02 KTV phân bổ trong 04 bộ môn chuyên môn gồm Quản lý môi trường, Thổ nhưỡng và môi trường đất, Tài nguyên và sinh thái môi trường, Mô hình hóa và công nghệ môi trường.
- Sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ của Khoa hiện có 57 cán bộ với 01 GS, 15 PGS, 25 TS, 14 ThS, 02 CN. Khoa có 01 văn phòng khoa; 06 bộ môn gồm Quản lý môi trường, Sinh thái môi trường, Công nghệ môi trường, Tài nguyên và môi trường đất, Môi trường và phát triển bền vững, Khoa học và công nghệ thực phẩm; 02 phòng thí nghiệm gồm Phòng thí nghiệm Nghiên cứu môi trường, Phòng thí nghiệm Môi trường xanh và tái chế chất thải; và các phòng thí nghiệm chuyên đề thuộc các bộ môn chuyên môn.
Các chương trình đào tạo hiện có
Bậc Đại học
- Khoa học môi trường (link với Khung CTĐT)
- Khoa học môi trường- Chất lượng cao (link với Khung CTĐT)
- Công nghệ kỹ thuật môi trường (link với Khung CTĐT)
- Công nghệ kỹ thuật môi trường -Chất lượng cao (link với Khung CTĐT)
- Khoa học và công nghệ thực phẩm (link với Khung CTĐT)
- Môi trường, sức khỏe và an toàn (link với Khung CTĐT)
Bậc Sau đại học
- Tiến sĩ Khoa học môi trường (link với Khung CTĐT)
- Tiến sĩ Môi trường đất và nước (link với Khung CTĐT)
- Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường (link với Khung CTĐT)
- Tiến sĩ Khoa học đất (link với Khung CTĐT)
- Thạc sĩ Khoa học môi trường (link với Khung CTĐT)
- Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường (link với Khung CTĐT)
- Thạc sĩ Môi trường và phát triển bền vững (định hướng nghiên cứu) (link với Khung CTĐT)
- Thạc sĩ Môi trường và phát triển bền vững (định hướng ứng dụng) (link với Khung CTĐT)
- Thạc sĩ khoa học đất (link với Khung CTĐT)
Ban lãnh đạo khoa qua các thời kỳ
- Nhiệm kỳ 1996-2000:
Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Phạm Ngọc Hồ
Phó chủ nhiệm Khoa: GS.TSKH.Trần Kông Tấu; TS. Hoàng Xuân Cơ
- Nhiệm kỳ 2000-2004:
Chủ nhiệm Khoa: GS.TS. Phạm Ngọc Hồ
Phó chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Trịnh Thị Thanh; PGS.TS. Lưu Đức Hải
- Nhiệm kỳ 2004-2009:
Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Lưu Đức Hải
Phó chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Nguyễn Xuân Cự; PGS.TS. Nguyễn Thị Hà
- Nhiệm kỳ 2009-2013:
Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS. Lưu Đức Hải
Phó chủ nhiệm Khoa: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải; PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải; PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên
- Nhiệm kỳ 2013-2018:
Trưởng Khoa: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải
Phó trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải; PGS.TS. Lê Văn Thiện
- Nhiệm kỳ 2018-2023:
Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải
Phó trưởng Khoa: TS. Đỗ Hữu Tuấn; PGS.TS. Phạm Thị Thúy
- Nhiệm kỳ 2023-2028:
Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải
Phó trưởng Khoa: TS. Trần Thiện Cường; PGS.TS. Phạm Thị Thúy
  • Website cựu sinh viên