Hướng nghiên cứu

Các hướng phát triển ưu tiên hiện nay

1. Hướng nghiên cứu địa mạo nhằm giảm thiểu tai biến thiên nhiên là một thế mạnh đặc biệt của Bộ môn (nghiên cứu tai biến trong quy hoạch và phát triển đô thị, nghiên cứu trượt lở đất, lũ lụt, lũ bùn đá, tai biến xói lở - bồi tụ,...

2. Hướng nghiên cứu, thành lập bản đồ địa mạo phục vụ phát triển làng nghề, khảo sát đo vẽ hang động, địa mạo trong quy hoạch lãnh thổ.

3. Hướng nghiên cứu thành lập bản đồ địa mạo phục vụ tìm kiếm khoáng sản rắn, quy hoạch lãnh thổ và quản lý đới bờ

4. Hướng ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu địa mạo cũng đã đạt được những kết quả khả quan.

  • Website cựu sinh viên