Liên hệ

Văn Phòng Khoa: Phòng 616, nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 043.858.5097

  • Website cựu sinh viên