Công bố khoa học

1. Sách, giáo trình

STT

Năm xuất bản

Tên sách

Tác giả

Nơi xuất bản

1

1978

Thạch luận

Mai Trọng Nhuận và nnk

NXB Đại học chuyên nghiệp, Hà Nội.

2

1984

Sách tra cứu tóm tắt về địa hoá

Mai Trọng Nhuận

NXB Khoa học Kỹ thuật

3

2001

Địa hóa môi trường

Mai Trọng Nhuận

Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.

4

2007

Đất ngập nước ven biển Việt Nam.

Mai Trọng Nhuận

Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.

5

2007

Kế hoạch hành động bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước ven biển Việt Nam đến năm 2015

Mai Trọng Nhuận

Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội.

2. Bài báo khoa học

Trong nước

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tác giả

1

1979

Một số kết qủa nghiên cứu khoáng vật VPH đá bazan Gia Lai - Kon Tum

Tuyển tập "Địa chất và khoáng sản Việt Nam", No 1: 282-287

Mai Trọng Nhuận và nnk

2

1981

Hành vi của cácnguyên tố Al, Si, Fe, Ti, Mg, Ca, Na, và K trong vỏ phong hoá các đá bazan ở Tây Nguyên

Các khoa học về Trái đất, 3(2): 33-39

Mai Trọng Nhuận và nnk

3

1983

Tính phân đới địa hoá khoáng vật của vỏ phong hoá bazan Tây Nguyên

Tài nguyên thiên nhiên và con người Tây Nguyên:,

Đại học THHN Hà Nội: 31-38

Mai Trọng Nhuận và nnk

4

1983

Vỏ phong hoá đá bazan vùng nhiệt đới ẩm và sự hình thànhbauxit laterit ở Việt Nam

Địa chất, số 162: 17-27

Mai Trọng Nhuận và nnk

5

1985

Ý kiến ban đầu về kirac sắt - một loại hình khoáng sản có giá trị trong vỏ phong hoá các đá bazan ởTây Nguyên

Địa chất, số 170: 30-32

Mai Trọng Nhuận và nnk

6

1985

Về hệ số phân loại vỏ phong hoá các đá không chứa thạch anh

Tạp chí Khoa học Địa lý ĐHTH Hà Nội, No 4: 19-25

Mai Trọng Nhuận và nnk

7

1986

Điều kiện hoá lý thành tạo các kiểu phân đới khoáng vật trong vỏ phong hoá đá bazan Tây Nguyên

Địa chất, số 174-175: 34-37

Mai Trọng Nhuận

8

1986

Về hệ số đánh giá khả năng sinh quặng bauxit của các loại đá magma, biến chất trong quá trìnhphong hoá

Tạp chí Khoa học ĐHTH Hà Nội, No 3: 56-64

Mai Trọng Nhuận

9

1987

Hệ số đánh giá tổng hợp ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên đối với sự tạo thành vỏ phong hoá

Tạp chí Khoa học ĐHTH Hà Nội, No 4: 30-35

Mai Trọng Nhuận

10

1989

Quy luật phân bố và chất lượng kaolin ở thành phố Hà Nội.

Bản đồ địa chất, số 78: 135-142.

Mai Trọng Nhuận và nnk

11

1989

Những nét chính về thành phần vật chất, điều kiện thành tạo và lịch sử phát triển trầm tích hệ thứ tư ở thành phố Hà Nội.

Bản đồ địa chất, số 78: 52-70.

Mai Trọng Nhuận và nnk

12

1991

Phươngpháp tổng quát tính hàm lượng khoáng vật từ số liệu phân tích hoá.

Địa chất, sô 206-207: 93-97.

Mai Trọng Nhuận và nnk

13

1991

Áp dụng phương pháp bùn đáy để tìm kiếm quặng phóng xạ ở rìa bắc khối nhô Kon Tum.

Địa chất, số 206-207: 62-64.

Mai Trọng Nhuận và nnk

14

1994

Nhận xét bước đầu về ảnh hưởng của một số yếu tố tự nhiên đối với vỏ phong hoá laterit ở tỉnh Hà Tây và Vĩnh Phú.

Bản đồ địa chất, Số đặc biệt chào mừng 35 năm chuyên ngành BĐĐC (1989 - 1994): 440-49.

Mai Trọng Nhuận

15

1995

Hệ chương trình xử lý tổng hợp tài liệu vỏ phong hoá.

Địa chất KS DKV, số 2: 417-425.

Mai Trọng Nhuận

16

1995

Các kiểu vỏ phong hoá ở miền Bắc Việt Nam.

Địa chất KS DKVN, số 1: 233-244.

Mai Trọng Nhuận và nnk

17

1995

Các kiểu vỏ phong hoá ở Miền Bắc Việt Nam và khoáng sản liên quan.

Bản đồ địa chất. Số chào mừng 50 năm thành lập ngành Địa chất Việt Nam (1945-1995): 106-120.

Mai Trọng Nhuận và nnk

18

1996

Hệ chương trình xử lý tổng hợp tài liệu vỏ phong hoá

Tạp chí Địa chất Khoáng sản - Dầu khí Việt Nam. No 2: 417-425.

Mai Trọng Nhuận

19

1996

Một số đặc điểm tiến hoá địa hoá của trầm tích đệ tứ vùng biển Hà Tiên - Cà Mau.

Tạp chí Địa chất, số 237: 75 - 88.

Mai Trọng Nhuận

20

1996

Một số đặc điểm về địa chất môi trường biển ven bờ0-30m nước đoạn Đèo Ngang - Nga Sơn.

Tạp chí Địa chất, số 235: 9-19.

Mai Trọng Nhuận

21

1996

Một số tai biến địa động lực vùng ven biển Hà Tiên - Phú Quốc.

Tạp chí Địa chất, số 237: 59-62.

Mai Trọng Nhuận

22

1996

Một số tai biến địa môi trường biển ven bờ HảiVân - Đèo Ngang.

Tạp chí hoạt động khoa học, số 5: 30-33.

Mai Trọng Nhuận

23

1997

Đặc điểm địa hoá môi trường nước biển ven bờ đèo Ngang - Nga Sơn, Bắc Trung Bộ

Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 19(1): 63-68

Mai Trọng Nhuận

24

2000

Đặc điểm địa động lực vùng châu thổ Sông Hồng

Tạp chí Địa chất, loạt A, phụ trương 2000

Mai Trọng Nhuận

25

2002

Evaluation of vulnerability of the coastal socio-natural systems (Example from Khanh Hoa coastal zone)

Journal of Science , Vietnam National University, Hano, T. XVIII, No3, 2002

Mai Trọng Nhuận

26

2003

Application on organochlorine pestisides and polychorinated biphenyls as molecular marker for Assessment of sediment source, quality and sedimentation rate in Vietnam coast

Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi, T. XIX, No2, 2003

Mai Trọng Nhuận

27

2003

Environmental geochemical characteristics of the sea around Coto - Ngocvung archipelago

VNU Journal of Science 3 (2003) 23-30

 

Ha N. T. T and Ngoi C. V

28

2004

Phân tích tác động của tai biến xói lở tới hệ thống tự nhiên - xã hội ở khu vực ven biển Phan Rí - Phan Thiết

Tạp chí các Khoa học về Trái đất, tập 26, số 3, tr. 233-238

Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hồng Huế, Nguyễn Hải Hà, Đỗ Minh Đức và Trần Đăng Quy

29

2004

Environmental Characteristics of Water and sediment in lower section of Day River

Vietnam Journal of The Earth Science 3 (2004) 239-243

Ngoi C. V and Ha N. T. T

30

2004

Identification of suitable geological environmental condition for reserving and growing Sasung (Phascolosoma esculenta) in Quanlan Island - Quangninh Province

VNU Journal of Science 4 (2004) 68-74

 

Ha N. T. T, Ngoi C.V, Lan N.T

31

2005

Đánh giá mức đỗ dễ bị tổn thương đới ven biển Phan Thiết - Hồ Tràm, Việt Nam phục vụ phát triển bền vững.

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 21, số 4, tr. 6-16.

Mai Trọng Nhuận, Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Hồng Huế, Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ và Nguyễn Thị Hoàng Hà

32

2005

Đánh giá mức độ nguy hiểm do tai biến đới ven biển Cam Ranh - Phan Rí.

Tạp chí Địa chất, tập 291, Loạt A, tr. 27-37.

Mai Trọng Nhuận, Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Thị Hồng Huế, Trần Đăng Quy và Nguyễn Thị Hoàng Hà

33

2007

Nghiên cứu đặc điểm địa hoá môi trường trầm tích tầng mặt vùng biển (0 - 30 m nước) Phan Thiết - Hồ Tràm phục vụ cho việc sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, số. 23, No. 1, pp. 34-46.

Mai Trọng Nhuận, Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ, Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Hồng Huế và Nguyễn Thị Hoàng Hà

34

2007

The distribution of peanut-worm (Sipunculus nudus) in the relation with geo-environment characteristics.

VNU Journal of Science 2 (2007) 110 – 116

Ha N. T. T, Nhuan M.T, Ngoc N.T, Dung H.T

35

2007

Mechanism of forming the Dien Bien basin

VNU Journal of Science

Lường Thị Thu Hoài và nnk

36

2008

Landslide assessment along the road 4D (Sa Pa – Lao Cai) based on analysis of relationship between geological structure and topographic features

Vietnam Journal of Geology  (2008) 1-8

 

Ngoi C.V and Ha N. T. T

37

2008

The Vietnamese Wetlands Classification System

VNU Journal of Science, Earth Sciences, Vol. 24, No. 2, pp. 96-103

Mai Trong Nhuan, Nguyen Thi Thu Ha, Tran Dang Quy, Nguyen Thi Ngoc, Do Thi Thuy Linh, Nguyen Thi Minh Ngoc, Nguyen Thi Hong Hue and Pham Bao Ngoc

38

2009

Vulnerability assessment of Vietnamese coastal bays and gulfs for sustainable use planning of environment and natural resources: a case study in the Tien Yen - Ha Coi Gulf (Quang Ninh province)

The Journal of Geology, Vol. 34, No. B, pp. 1-15

Mai Trong Nhuan, Nguyen Thi Minh Ngoc, Do Thuy Linh, Nguyen Thi Hong Hue, Tran Dang Quy, Pham Bao Ngoc and Quach Duc Tin

39

2009

Changing of Shoreline during the Late Quaternary in Relationship with Geodynamics and their Affect to the Coastal Environment of the Red River.

Journal of Sciences, VNU, Hanoi

Lường Thị Thu Hoài và nnk

40

2009

Đặc điểm biến dạng đới đứt gãy hoạt động Điện Biên-Lai Châu và tiềm năng địa nhiệt vùng U Va, tây nam trũng Điện Biên

Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 313 tháng 7-8/2009

Lường Thị Thu Hoài và nnk

41

2011

Phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm Asen và một số kim loại nặng trong nước ngầm ở khu vực ngoại thành Hà Nội

Tạp chí Hóa Học, tập 49, số 2(ABC)

Phạm Tiến Đức, Đặng Mai và Trần Đăng Quy

42

2011

A comparison of geostatistical models for monitoring coastal water quality using auxiliary information from satellite imagery: Application to Tien Yen – Ha Coi Bay (Northern Vietnam).

VNU Journal of Science,  (2011) 52-62

 

Ha N. T. T. and Thuy V.T

43

2011

Integrated vulnerability assessment of natural resources and environment for sustainable development of Vietnam coastal zone

VNU Journal of Science, Earth Sciences, Vol. 27, No. 1S, pp. 114-124

Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

44

2011

Phân bố TOC, TN, tỉ số TOC/TN và giá trị 13C của vật chất hữu cơ trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên

Tạp chí các Khoa học về Trái đất, tập 33, số 4, tr. 615-624

Trần Đăng Quy và Nguyễn Tài Tuệ

45

2011

A sutdy on characteristics and mitigation of hazards in Vietnam coastal zone for sustainable development

VNU Journal of Science, Earth Sciences, Vol. 27, No. 1S, pp. 86-97

Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

46

2011

Accumulation of plant opal and trace elements within Eleocharis acicularis: an approach for phytoremediation

VNU J. Science, Earth Sciences 27 (1S), 44-51

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

47

2011

Forecasting landslide in Muong Lay (Dien Bien) by intergrated analysis of tectono-geomorphological and petro-structural data

Journal of Science, Earth Sciences, Vol. 27, No. 1S, 2011, VNU

Lường Thị Thu Hoài và nnk

48

2011

The influence of tectonic activities on the landslide in Bac Kan town

Journal of Science, Earth Sciences, Vol. 27, No. 1S, 2011, VNU

Lường Thị Thu Hoài và nnk

49

2012

Đặc điểm phân bố các nguyên tố vi lượng trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên.

Tạp chí các Khoa học về Trái đất, tập 34, số 1, trang 10-17

Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ và Mai Trọng Nhuận

50

2012

Rapid assessment of water eutrophic state in Tien Yen – Ha Coi Bay by estimating Chlorophyll-a concentration using geostatistical interpolations and MODIS data

VNU Journal of Science  (2012)

 

Ha N.T.T, Tuyet V. T., Nhuan M.T., Vuong N. V.

51

2012

Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trong nước mặt và trầm tích làng nghề Triều Khúc - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội

Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50(3E), 1274-1281

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

52

2014

Tích hợp công nghệ đo vẽ địa hình đáy Multibeam 3D và ảnh vệ tinh xác lập quá trình biến đổi doi cát lòng sông Hồng khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 1984 - 2014

Tạp chí Địa chất

Đỗ Trọng Quốc và nnk

53

2014

Biến động lòng sông Hồng và nguy cơ tai biến thủy tai khu vực nội thành Hà Nội đoạn từ khu vực cầu Nhật Tân đến cầu Thanh Trì

Tạp chí Sở KHCN Hà Nội

Đỗ Trọng Quốc và nnk

Nước ngoài

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên Tạp chí

Tác giả

 

1

1979

K voprocu o pritrinakh vuxokovo xoderjania titana v boxitakh.

Về những nguyên nhân tăng cao hàm lượng Titan trongquăng Bauxit

Journal "Nauka", xeria geologia, Aijerbaijan Universitet, No1,9-16

Mai Trọng Nhuận và nnk

2

1984

K metodu oxenki podvijNoschi khimitreskikh komponentov v kore vuvetrivania.

Về phương pháp đánh giá độ linh động của các hợp phần hoá học trong vỏ phong hoá

Tuyển tập "Koru vuvetrivania v geologitreskoi istorii teritorii CCCP, 1984: 97-102

Mai Trọng Nhuận và nnk

3

1984

Boxitonosnaia kora vuvetrivania Vietnama.

Vỏ phong hoá chứa banxit Viêt Nam

ZMO (Zapixiki vxexoiuznovo mineralo gitreskoro obshestva), No 1: 43-46

Mai Trọng Nhuận và nnk

4

1991

Geochemistry of percolating water in the basalt weathering crust of South Vietnam.

Archiwum mineralogizne, T. XLVII, z 1: 41-53. (Poland).

Mai Trọng Nhuận

5

1993

The influence of mass and existance form of chemical elements in each weathering zone on their mobility during weathering of igneous rocks.

Resource geology, No 15 365-3372. (Japan)

Mai Trọng Nhuận

6

1996

Forecasting occurrence of landslide related to the tropical weathering crust by statistical analysis.

Geoinformatics. Vol. 7, Nov. 1-2: 91-95. Japan

Mai Trọng Nhuận

7

2007

Acoustical facies analysis at the Ba Lat delta front (Red River Delta, North Vietnam)

Journal of Asian Earth Sciences, Vol. No. 29, pp. 532-544

Mai Trọng Nhuận và nnk

8

2007

Sediment distribution and transport at the nearshore zone of the Red River delta, Northern Vietnam

Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 29, No. 4, pp. 558-565

Mai Trọng Nhuận và nnk

9

2009

Assessment of Vietnam coastal wetland vulnerability for sustainable use (case study in Xuanthuy Ramsar site, Namdinh province)

Journal of Wetlands Ecology, Vol. 2, No., pp. 1-16

Mai Trọng Nhuận và nnk

10

2009

The potential of Eleocharis acicularis for phytoremediation: case study at an abandoned mine site

Clean-soil, air, water 37 (3), 203-208

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

11

2009

Phytoremediation of Sb, As, Cu, and Zn from contaminated water by the aquatic macrophyte Eleocharis acicularis

Clean-soil, air, water 37 (9), 720-725

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

12

2011

An analysis of coastal erosion in the tropical rapid accretion delta of the Red River, Vietnam (Inpress)

Journal of Asian Earth Sciences, Vol. No., pp

Mai Trọng Nhuận và nnk

13

2011

Uptake of metals and metalloids by plants growing in a lead-zinc mine area, Northern Vietnam

Journal of Hazardous Materials, Vol. 186, No. 2-3, pp. 1384-1391

Mai Trọng Nhuận và nnk

14

2011

Accumulation of Indium and other heavy metals by Eleocharis acicularis: an option for phytoremediation and phytomining

Bioresource Technology 102, 2228-2234

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

15

2011

Phytoremediation of heavy metal-contaminated water and sediment by aquatic macrophyte Eleocharis acicularis

Clean-soil, air, water 39 (8), 735-741

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

16

2011

Heavy metals and As uptake in plants growing around a Pb-Zn mine, northern Vietnam

Journal of Hazardous Materials 186, 1384-1391

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

17

2011

The application of δ13C and C/N ratios as indicators of organic carbon sources and paleoenvironmental change of the mangrove ecosystem from Ba Lat Estuary, Red River, Vietnam

Environmental Earth Sciences, Vol.64, No.5, pp.1475-1486

Nguyen Tai Tue, Hideki Hamaoka, Atsushi Sogabe, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan and Koji Omori

18

2011

Integrating satellite imagery and geostatistics of point samples for monitoring spatio-temporal changes of total suspended solids in bay waters: application to Tien Yen Bay (Northern Vietnam).

Frontiers of Earth Science 3 (2011) 305-316

 

Ha N. T. T. and Koike K

19

2012

An application of Satoyama principles for a nature-harmonious society in Giao Long commune (Nam Dinh Province)

Journal of Science and Technology 50(3D), 892-899

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

20

2012

Geostatistical Modeling of Intertidal Sediment Distribution in the Ba Lat Estuary, Vietnam.

International Journal of Earth Sciences and Engineering 4 (2012) 1037-1041

 

Ngoc N.T., Ha N.T.T and Nhuan M.T.

21

2012

Historical Profiles of Trace Element Concentrations in Mangrove Sediments from the Ba Lat Estuary, Red River, Vietnam

Water Air Soil Pollut, Vol. 223, No. 3, pp. 1315-1330

Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Atsuko Amano, Hideki Hamaoka, Shinsuke Tanabe, Mai Trong Nhuan and Koji Omori

22

2012

Accumulation of trace elements by dwarf hair grass (Eleocharis acicularis): from laboratory to field experiment

Journal of Analytical Sciences 17 (1), 83-88

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

23

2012

A cross-system analysis of sedimentary organic carbon in the mangrove ecosystems of Xuan Thuy National Park, Vietnam

Journal of Sea Research, Vol. 67, No., pp. 69-76

Nguyen Tai Tue, Nguyen Thi Ngoc, Tran Dang Quy, Hideki Hamaoka, Mai Trong Nhuan and Koji Omori

24

2012

Sources and exchange of particulate organic matter in an estuarine mangrove ecosystem of Xuan Thuy National Park, Vietnam

Estuaries and Coasts, Vol. 35, No. 4, pp. 1060-1068

Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Hideki Hamaoka, Mai Trong Nhuan, and Koji Omori

25

2012

Food sources of macro-invertebrates in an important mangrove ecosystem of Vietnam determined by dual stable isotope signatures

Journal of Sea Research, Vol. 72, No.3, pp.14-21

Nguyen Tai Tue, Hideki Hamaoka, Atsushi Sogabe, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, and Koji Omori

26

2013

Dual isotope study of food sources of a fish assemblage in the Red River mangrove ecosystem, Vietnam

Hydrolobigia

Hydrolobigia (DOI:10.1007/s10750-013-1737-9)

Nguyen Tai Tue, Hideki Hamaoka, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Atsushi Sogabe, Nguyen Thanh Nam, Koji Omori

27

2013

An integrated and quantitative vulnerability assessment for proactive hazard response and sustainability: a case study on the Chan May-Lang Co Gulf area, Central Vietnam

Sustainability Science

DOI 10.1007/s11625-013-0221-9

Mai Trong Nhuan, Le Thi Thu Hien, Nguyen Thi Hoang Ha, Nguyen Thi Hong Hue, Tran Dang Quy

28

2014

Improved accuracy of chlorophyll-a concentration estimates f-rom MODIS imagery using a two-band ratio algorithm and geostatistics: As applied to the monitoring of eutrophication processes over Tien Yen Bay (Northern Vietnam)

Journal Remote Sensing, V.6(1), p. 421-442

Nguyen Thi Thu Ha, Katsuaki Koike, Mai Trong Nhuan

 

 

 

 

 

3. Báo cáo khoa học

Hội thảo trong nước

STT

Thời gian và địa điểm

Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu

Tác giả

1

Tuyển tập BC Hội nghị KHKT ĐCVN, lần 2 1985

Tiến trình thành tạo vỏ phong hoá đá bazan Miền Nam Việt Nam

Mai Trọng Nhuận và nnk

2

Hội nghị khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất "Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững", Hạ Long, 10/10, 2008, tr. 619-631

Đánh giá mức độ tổn thương vũng vịnh Việt Nam phục vụ quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên - môi trường, lấy ví dụ vịnh Tiên Yên - Hà Cối (tỉnh Quảng Ninh)

Nguyễn Thị Minh Ngọc, Mai Trọng Nhuận, Đỗ Thùy Linh, Nguyễn Thị Hồng Huế, Trần Đăng Quy và Phạm Bảo Ngọc

3

Hội nghị khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất "Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững", Hạ Long, 10/10/2008, tr. 446-455

Tài nguyên môi trường hệ thống vịnh Cam Ranh và định hướng sử dụng bền vững

Mai Trọng Nhuận, Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Huế và Trần Đăng Quy

4

Hội nghị khoa học Biển toàn quốc lần thứ nhất "Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và phát triển bền vững", Hải Phòng, 10/10/2008, tr. 149-164

Định hướng quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường đới ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh theo hướng phát triển bền vững

Trần Đăng Quy, Mai Trọng Nhuận, Đào Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Thị Hồng Huế, Nguyễn Thị Minh Ngọc và Nguyễn Thị Thu Hà

5

Hội nghị khoa học Địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất: "Địa chất biển Việt Nam và phát triển bền vững", Hạ Long, 10-12/10, 2008, tr. 125-134

Đặc điểm cấu trúc, kiến tạo và địa động lực khu vực tây nam Biển Đông trong Kainozoi

Nguyễn Văn Vượng, Trần Nghi, Phan Trường Thị, Phan Trường Giang, Nguyễn Thị Thu Hà và Trần Đăng Quy

6

Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2010, Hà Nội

Đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường thành phố Hạ Long và định hướng sử dụng hợp lý

Mai Trọng Nhuận và nnk

7

Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 17-18/11 2010

Đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên - môi trường đới ven biển Việt Nam phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy ví dụ cửa sông Hồng

Mai Trọng Nhuận và nnk

8

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V, Hà Nội, 20-22/10/ 2011, tr. 633-645

Đánh giá tích hợp mức độ tổn thương vùng biển ven bờ Việt Nam nhằm quản lí, sử dụng hợp lí tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững

Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Hòa Bình, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Hồng Huế, Lê Thị Thu Hiền, Lưu Việt Dũng, Nguyễn Thị Hồng Liễu và Nguyễn Thị Hoàng Hà

9

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V, Hà Nội 2011, tr. 145-158

Đánh giá mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường đới ven biển Việt Nam phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy ví dụ cửa Sông Hồng

Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hồng Huế, Lưu Việt Dũng, Trần Đăng Quy, Hoàng Văn Tuấn, Bùi Thùy Trang, Phạm Minh Quyên, Trần Thị Lụa, Nguyễn Hồ Quế, Lê Thị Nga, Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Thu Thủy, Phạm Thị Tuyết và Nguyễn Hòa Bình

10

Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V, Hà Nội 2011

Đặc điểm phân bố các nguyên tố vi lượng trong trầm tích tầng mặt vịnh Tiên Yên

Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ và Mai Trọng Nhuận

11

Hanoi Geoengineering 2013, 10/2013, Hanoi, 155-162

Forecasting vulnerability of natural resources and environment to 0.5m sea level rise for proactive hazard respond of Vietnam coastal zone

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

12

Hanoi Geoengineering 2013, 10/2013, Hanoi, 175-180

Accumulation of Mn, Cu and Zn by Jatropha curcas L. growing on Ba Vi and Huong Hoa sites

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

Hội thảo quốc tế

STT

Thời gian và địa điểm HN/ HT

Tên báo cáo khoa học được đăng trong Proceedings

Tác giả

1

Proc. of the 5th Symposium on Geoenvironments and Geo-technics. Tokyo, November 21-22 1995, 371-374

Utilization and protection of the laterite weathering crust in humid conditions.

Mai Trọng Nhuận

2

Proc. of the first roving coastplan seminar, Philippines 16-26 Jan 1996, 1-22.

Some features of the natural hazards and environmental pollution in Ha Tien - Ca Mau coastal area.

Mai Trọng Nhuận

3

Proc. of the 7th Symposium on Geo-environments and Geo-technics, 1997, Tokyo, 235-244.

The Geohazards in the NgaSon - Hai Phong coastal zone

Mai Trọng Nhuận

4

Proceedings of the 7th Symposium on Geo-environment and Geo-technics, Tokyo 1997

The potential pollution of the sea water and sediments in NgaSon - Hai Phong shallow offshore area

Mai Trọng Nhuận

5

Proc. of the scientific conference during the 5th ASIAN science and technology week, October 12-14, 1998. Ha Noi, 279-297.

Potential environment pollution by heavy metals in Hue - Quang Ngai shallow offshore area.

Mai Trọng Nhuận

6

Proceedings of the 8th Symposium on geotechnics geo-environments, and Osaka, Japan, November,1998

Some geoenvironment hazards and coastal zone management of Hai Phong - Mong Cai area

Mai Trọng Nhuận

7

Proceeding of the 8th symposium on geotechnics and geo-environments, and geotechmics Osaka, Japan, November 1998

Some hazards related to coal mining in Hon Gai - Cam Pha region

Mai Trọng Nhuận

8

Proceedeings of the 8th Symposium on Geo-Environments and Geo-Technics. Pages 73-78, Japan 1998

Potential of water and sediment pollution in Ha long coastal zone

Mai Trọng Nhuận

9

Proceeding of the 8th symposium on geotechnics and geo-environments and geotechmics. Osaka, Japan, November 1999

Environmental protection and managementof coal mining areas in the humid tropical conditions (With the example of Hon Gai- Cam Pha region)

Mai Trọng Nhuận

10

Proceeding of the 9th Symposium on Geoenvironment and Geotechnic, Tokyo November 1999

Geochemicalenvironment characteristics of Ca Mau- Bac Lieu coastal zone (Vietnam)

Mai Trọng Nhuận

11

Proceeding of the 9th Symposium on Geoenvironment and Geotechnic, Tokyo November 1999

Some environmental Geologyl characteristics of Cam Mau- Bac Lieu offsore and coastal area (South Vietnam)

Mai Trọng Nhuận

12

Proceeding of Techno-ocean 2000 international symposium 2000

Primary research on the Appplication of molecular markers in Investigation of Enviromental Organic Geochemistry in Vietnam coastal zone

Mai Trọng Nhuận

13

Proceeding of the 11th Symposium on Geoenvironment and Geotechnic, December 2001. Tokyo, Japan

Geochemical sedimenta-ry Evolution features of the processes of Formation, Development and degradation of Mangrove forests in Namdinh Coastal Region, Vietnam.

Mai Trọng Nhuận

14

Proceeding of the conference of the Geology Faculty, VNU, June 2002.

Change and management of the coastal wetlands in Khanh Hoa area.

Mai Trọng Nhuận

15

Proceeding of the International Conference “Hanoi Geo-engineering 2004”, Hanoi) October 15, 2004

Toward sustainable development of Hanoi City

Mai Trọng Nhuận

16

Proceeding of Internaltional Seminar on “Enviromental science and technology Issues related to the Uban and Coastal zone development” Ha Long, Sept. 2004

Influence of some human activities on the coastal Enviroment of Thai Binh province, Viet Nam

Mai Trọng Nhuận

17

Vietnam-Taiwan workshop on Marine Geology, Hanoi 2004, Vietnam, pp. 158-160

Environmental geology for sustainable development of coastal zone

Mai Trong Nhuan, Dao Manh Tien, Pham Hung Thanh, Tran Dang Quy, Nguyen Thi Minh Ngoc and Nguyen Thi Hoang Ha

18

Hanoi Geoengineering 2005: Intergrated geoenginerring for a sustainable infracstructure development, Hanoi, Vietnam, pp. 196-202

Intergrated assessment of risk level caused by hazards in the coastal zone of Vietnam (case study Cam Ranh - Phan Ri coastal zone)

Mai Trong Nhuan, Nguyen Thi Hong Hue, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy and Nguyen Thi Hoang Ha

19

Proceeding of the international symposium Hanoi Geoengineering 2007: New challenges in geosystem engeneering and exploration, Hanoi, 22-23 November, 2007,

Assessment of Vietnam coastal wetland vulnerability for sustainable use (case study in Xuanthuy Ramsar site, Namdinh province)

Mai Trọng Nhuận và nnk

20

Proceeding of International Symposium on Mitigation and Adaptation of Climate-Change-Induced Natural Disasters, 20-21 September 2007, Hue City, Vietnam

Research and assessment of landslide potential along highway No.12 in the Northwest Vietnam

Lường Thị Thu Hoài và nnk

21

The 4th seminar on environmental sciences and technology issues related to the sustainable development for urban and coastal areas, Danang, Vietnam, September 27-28, 2007, pp. 135-146

Characterization and mitigation of Vietnam coastal hazards for sustainable development

Mai Trong Nhuan, Nguyen Thi Minh Ngoc, Nguyen Tai Tue, Nguyen Thi Hong Hue, Tran Dang Quy, Nguyen Thi Thu Ha and Pham Bao Ngoc

22

Proceedings of the 14th Symposium on Soil and Groundwater contamination and Remediation, Saitama, Japan, 2008. pp 550-553

Accumulation of heavy metals by Eleocharis acicularis in an abandoned mining site of Hokkaido, Japan

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

23

Proceeding of the fourth international conference on Environmental Science and Technology 2008 (II), Houston, Texas, USA, 216-221.

Phytoremediation potential of Eleocharis acicularis in a mining site of Hokkaido, Japan

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

24

Beijing Conference in October, 2008

Research and assessment of landslide for servicing development of community.

Lường  Thị Thu Hoài và nnk

25

Scentific Conference in Sendai, Japan

Landslide disaster mitigation in Vietnam

Lường  Thị Thu Hoài và nnk

26

The 8th general seminar of the core university program for the earth: Environmental Science and Techology for The Earth, Osaka, Japan, November 26-28, 2008, pp. 179-190

Orientation for conservation and sustainable development plan of Vietnam coastal wetlands till 2020

Mai Trong Nhuan, Tran Dang Quy, Nguyen Thuy Duong, Nguyen Thi Ngoc, Nguyen Thi Minh Ngoc and Nguyen Thi Hong Hue

27

The 2nd international symposium: Climate change and the sustainability, Hanoi, Vietnam, 2008, pp. 7-15

Hazards in the Vietnam coastal zone

Mai Trong Nhuan, Tran Dang Quy, Nguyen Thi Minh Ngoc, Nguyen Thi Hong Hue, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Ngoc and Nguyen Tai Tue

28

Proceedings of the 19th Symposium on Geo-environments and Geo-technics, Tokyo, Japan, 2009, pp. 93-96

Practicality of phytoremediation by Eleocharis acicularis

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

29

Proceedings of the 15th Symposium on Soil and Groundwater contamination and Remediation, Nagoya, Japan, 2009. Pp. 156-161

The potential of an aquatic macrophyte Eleocharis acicularis for phytoremediation of heavy metal contaminated water

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

30

Proceedings of the 19th Symposium on Geo-environments and Geo-technics, Tokyo, Japan, 2009. pp 87-92

The potential of the aquatic macrophyte Eleocharis acicularis for phytoremediation of metal-contaminated environments

Nguyễn Thị Hoàng Hà và nnk

31

The first International Conference on Environmental Pollution, Restoration and Management, Ho Chi Minh City 2010, pp. 8

Historical profiles of heavy metal concentrations in mangrove sediments of the Ba Lat Estuary, Red River, Vietnam, Improve Environmental Quality in Developing Countries

Nguyen Tai Tue, Sogabe Atsushi, Hamaoka Hideki, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan and Koji Omori

32

LOICZ Open Science Conference 2011: Coastal Systems, Global Change and Sustainability, Yantai - China, 12-15th September, 2011

Vulnerability assessment in urban coastal zones of Viet Nam, case study in Ha Long city

Luu Viet Dung, Nguyen Thi Hong Hue, Tran Dang Quy and Mai Trong Nhuan

33

LOICZ Open Science Conference 2011: Coastal Systems, Global Change and Sustainability, Yantai - China, 12-15th September, 2011, pp.199

Sources and exchange of particulate organic matter in an estuarine mangrove ecosystem of Xuan Thuy National Park, Vietnam as traced by stable isotopes

Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Hideki Hamaoka, Mai Trong Nhuan and Koji Omori

34

Modeling and Analysis of Marine Environmental Problems, Ehime - Japan, 2011, pp. 151-157

Sources of Sedimentary Organic Carbon in Mangrove Ecosystems from Ba Lat Estuary, Red River, Vietnam

Nguyen Tai Tue, Hideki Hamaoka, Atsushi Sogabe, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan and Koji Omori


  • Website cựu sinh viên