Công đoàn

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Ngày 04 tháng 06 năm 1956, Thủ t­ướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Quyết định số 2183/TC, thành lập 5 trư­ờng Đại học là:

 • Đại học Tổng hợp Hà Nội
 • Đại học Y - Dược Hà Nội
 • Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Đại học Nông - Lâm Hà Nội

Trong thời gian đầu khi 5 Trường đại học mới thành lập, mọi hoạt động chính trị của 5 trường được đặt dưới sự lãnh đạo của một Đảng bộ thống nhất. Tổ chức Công đoàn Nhà trường chưa được hình thành. Vào tháng 7 năm 1957, Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ nhất mới được triệu tập. Nghị quyết của Đại hội đã chỉ ra việc cần thiết phải thành lập các tổ chức Công đoàn cơ sở tại các Trường Đại học, trong đó có Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Như vậy, Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên), là một trong những thành viên đầu tiên của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Tháng 7 năm 1958, cùng với sự thành lập Đảng bộ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, một sự kiện quan trọng trong những năm tháng đầu tiên của Nhà trường là  Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập. Đây là sự kiện đáng ghi nhớ nhất, mở đầu cho trang sử của Công đoàn Trường. Từ đây, tất cả các cán bộ, công chức, giáo viên trong toàn trường được tập trung và sinh hoạt trong một tổ chức thống nhất, được chăm lo và bảo vệ quyền lợi, góp phần xây dựng Nhà trường ngày một lớn mạnh. Ngay từ những ngày đầu khi mới thành lập, Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã góp phần không nhỏ vào việc giữ vững sự ổn định và tạo nên không khí đoàn kết trong toàn Trường. Đồng thời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn đã tập hợp được đội ngũ cán bộ, giáo viên đấu tranh chống lại những nhóm phá hoại, thù địch trong Trường, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển Nhà trường trong những năm tiếp theo.

Công đoàn Trường khi mới thành lập, chỉ có trên 50 đoàn viên, được phân chia thành 6 tổ, đó là:

 • Tổ Công đoàn Khoa Tự nhiên.
 • Tổ Công đoàn Khoa Xã hội.
 • Tổ Công đoàn Phòng Tổ chức.
 • Tổ Công đoàn Phòng Giáo vụ - Thư viện.
 • Tổ Công đoàn Phòng Hành chính- Quản trị.
 • Tổ Công đoàn Ký túc xá.

Ban chấp hành Công đoàn lâm thời đầu tiên được Đảng uỷ chỉ định, Chánh thư ký Công đoàn là đồng chí Phó Đức Tố(cán bộ Khoa Toán học). Có thể coi đây là đồng chí Chủ tịch Công đoàn đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhiều Giáo sư, trí thức Cách mạng như Nguỵ Như Kon Tum, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Hoán, Hoàng Xuân Nhị,…đều là những đoàn viên Công đoàn đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Ngày 10.12.1993, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội. Sự kiện lịch sử này đã quyết định sự phát triển tiếp theo của Đại học Tổng hợp Hà Nội trong tương lai. Theo tinh thần Nghị định của Chính phủ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn được tách ra trên cơ sở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Năm học 1995-1996, Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp tách thành hai bộ phận độc lập, trong một hệ thống tổ chức mới - Đại học Quốc Gia Hà Nội. Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ra đời, trên cơ sở tách Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội thành hai trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngày 26-3-1996, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 231/QĐ-TC thành lập Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Công đoàn cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ra đời, là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống 40 năm của Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, ổn định tư tưởng của công đoàn viên trong hoàn cảnh mới. Dưới sự chỉ đạo và quan tâm sâu sát của Đảng uỷ, Công đoàn đã động viên cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà trường. Công đoàn Trường đã thể hiện rõ vai trò của mình trong việc động viên cán bộ công đoàn viên thực hiện sứ mạng của Trường: “Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN là trường đại học nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản và ứng dụng. Trường có trách nhiệm sáng tạo, phổ biến và phát triển kiến thức; cung cấp nguồn nhân lực tài năng, chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị cao cho xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển khoa học cơ bản của Nước nhà”. Với tầm nhìn “Phấn đấu đưa Trường ĐHKHTN trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến ngang tầm với các trường thuộc nhóm 100 trường đại học hàng đầu Châu Á vào năm 2020 và trên một số lĩnh vực thuộc nhóm 500 trường đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030”.

Cùng với sự đổi mới theo xu hư­ớng tích cực của xã hội, tổ chức Công đoàn đã luôn cố gắng  tìm ra những phư­ơng thức hoạt động phù hợp, có sức thuyết phục, để thúc đẩy quần chúng đóng góp đư­ợc nhiều nhất công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng đơn vị. Thế mạnh của Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ chuyên môn và trình độ quản lý vững vàng, sẵn sàng dành hết tâm huyết cho tập thể và thẳng thắn đấu tranh để bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của người lao động.

Sau một thời gian đi vào hoạt động, với tư cách là một thành viên của Công đoàn Đại học Quốc Gia Hà Nội, Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã sớm khẳng định vị thế của mình trong Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Bên cạnh những hoạt động nhằm nâng cao chất lư­ợng cuộc sống của cán bộ công chức, Công đoàn luôn luôn hỗ trợ đắ­c lực cho Nhà trường trong việc đẩy mạnh công tác chuyên môn. Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên còn là một trong những đơn vị tích cực trong các hoạt động của cụm Công đoàn 5 Trường Đại học lớn khu vực Hà Nội: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KỲ

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm kỳ

1

Phó Đức Tố

Khoa Toán học

1958-1960

2

Đào Văn Tiến

Khoa Sinh học

1960-1962

3

Lê Viên

Phòng Tổ chức cán bộ

1966-1968

4

Trịnh Nhu

Khoa Lịch sử

1972-1974

5

Trịnh Nhu

Khoa Lịch sử

1975-1976

6

Trịnh Nhu

Khoa Lịch sử

1976-1977

7

Phạm Việt Trung

Phòng Tuyên huấn

1977-1978

8

Phạm Việt Trung

Phòng Tuyên huấn

1978-1980

9

Hoàng Đôn

Bộ môn Mác Lê nin

1980-1982

10

Hồ Đức Dực

Phòng Thiết bị

1982-1984

11

Hồ Đức Dực

Phòng Thiết bị

1984-1986

12

Nguyễn Quang Mỹ

Khoa Địa lý - Địa chất

1986-1988

13

Nguyễn Như Hiền

Khoa Sinh học

1988-1990

14

Nguyễn Thị Huệ

Khoa Hoá học

1990-1992

15

Đỗ Quang Hưng

Khoa Lịch sử

1992-1995


CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI QUA CÁC THỜI KỲ

TT

Họ và tên

Đơn vị

Nhiệm kỳ

1

Nguyễn Thị Kim Ngân

Khoa Sinh học

1995-1997

2

Nguyễn Thị Kim Ngân

Khoa Sinh học

1997-1999

3

Đỗ Thị Vân Thanh

Khoa Địa chất

1999-2002

4

Nguyễn Đình Bảng

Khoa Hoá học

2002-2004

5

Nguyễn Thị Diễm Trang

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên

2004 - 2007

6

Nguyễn Hữu Nhân

Khoa Sinh học

2007-2010

7

Nguyễn Hữu Nhân

Khoa Sinh học

2010-2012

8

Trịnh Thị Thúy Giang

Phòng Chính trị và CTSV

2012-2015

9 Nguyễn Hữu Nhân Phòng Sau đại học 2015-2017
10  Nguyễn Hữu Nhân  Phòng Sau đại học 2017-2020


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XXXI (NHIỆM KỲ 2023 - 2028)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên

Chủ tịch Công đoàn Trường

2

ThS. Phạm Đình Hiệu

Phó chủ tịch Công đoàn Trường

3

TS. Nguyễn Trung Hiếu

Uỷ viên Ban thường vụ Công đoàn Trường

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Hà

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

5

CN. Vũ Thị Minh Hảo

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

6

TS. Đào Thị Hoà

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

7

TS. Nguyễn Xuân Huân

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

8

TS. Nguyễn Thị Tú Linh

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

9

ThS. Phạm Hoàng Long

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

10

TS. Nguyễn Đình Nguyên

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

11

ThS. Phạm Huy Thông

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

12

TS. Lê Phương Thuý

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

13

TS. Giang Kiên Trung

Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường

 

Công đoàn Trường Đại học Tổng hợp Hà NộiQUÁ TRÌNH KHEN THƯỞNG

 1. Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Công đoàn Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, năm học 1977-1978, 1982-1983.
 2. Cờ thi đua xuất sắc xây dựng tuyến phòng thủ Sông Cầu của Thành ủy Hà Nội, năm 1979.
 3. Cờ thi đua xuất sắc của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 1989.
 4. Bằng khen cho tập thể nữ đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 1989.
 5. Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 1989.
 6. Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, năm 1990.
 7. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bức trướng lưu niệm truyền thống nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956-1991)
 8. Cờ thi đua đơn vị Công đoàn cơ sở vững mạnh của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, năm 1990.
 9. Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm học 1993-1994.
 10. Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm học 1993-1994, 1994-1995.
 11. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm học 1993-1994, 1994-1995
 12. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Ban Nữ công Trường về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm 1989-1994.

Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội:

 1. Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, năm học 1995-1996.

 2. Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, năm học 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003.

 3. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Ban Nữ công Trường về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” 5 năm 1993-1997.

 4. Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng Công đoàn vững mạnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm học 1997-1998

 5.  Giấy khen của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội cho Ban Nữ công Trường về thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, năm học 1997-1998.

 6. Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, năm 2000.

 7. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 5 năm 1996-2000.

 8. Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm học 2000-2001.

 9. Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng cho Ủy ban Kiểm tra công đoàn Trường về thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giai đoạn1999-2001.

 10. Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về thành tích thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ Quỹ trợ cấp khó khăn đặc biệt và Quỹ hỗ trợ nữ công nhân lao động nghèo phát triển kinh tế, năm 2001.

 11. Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Ban Nữ công Trường, năm 2002.

 12. Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho Ban Nữ công Trường, năm học 2001-2002, 2004-2005.

 13. Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm học 2002-2003, 2005-2006

 14. Huân chương Lao động hạng ba, năm 1999.

 15. Huân chương Lao động hạng nhì, năm 2004.

 16. Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, năm học 2004-2005, 2006-2007

 17. Bằng khen Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc cấp Công đoàn GDVN năm học 2006-2007.

 18. Tổng LĐLĐVN tặng Bức trướng nhân kỷ niệm 50 năm truyền thống Công đoàn Trường năm 2008.

 19. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008

 20.  Bằng khen Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc cấp Tổng LĐLĐVN năm năm học 2007-2008

 21. Bằng khen Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc cấp Công đoàn GDVN năm học 2008-2009

 22. Bằng khen Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc cấp Công đoàn GDVN năm học 2009-2010

 23. Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích hoạt động văn nghệ trong hội thi tiếng hát người giáo viên nhân dân toàn quốc khu vực phía Bắc năm 2011.

 24. Bằng khen Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc cấp Công đoàn GDVN năm học 2010-2011

 25. Danh hiệu Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc cấp ĐHQGHN các năm học: 1999-2000, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.

 26. Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng Công đoàn vững mạnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm học 2019-2020

Giới thiệu
 • Website cựu sinh viên