Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Ngô Thị Tường Châu 2014 Khoa Môi trường
PGS. TS. Vũ Thanh Hằng 2014 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung 2014 Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Kiều Băng Tâm 2014 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Lai Thành 2014 Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Mậu Chung 2015 Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Quang Đức 2015 Phó Giám đốc Trung Tâm
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Đinh Thị Bảo Hoa 2015 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Phạm Thị Ngọc Mai 2015 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Hoàng Thị Minh Thảo 2015 Trưởng Phòng
Trưởng Bộ Môn
Phòng Khoa học - Công nghệ
Khoa Địa chất
PGS. TS. Dương Hồng Anh 2016 Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
PGS. TS. Chu Ngọc Châu 2016 Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Anh Đức 2016 Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên 2016 Trưởng Phòng
Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Nam 2016 Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm Nano và Năng lượng
PGS. TS. Phó Đức Tài 2016 Trưởng Khoa
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ 2016 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Xuân Tuấn 2016 Khoa Sinh học
PGS. TS. Ngạc An Bang 2018 Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thạc Dũng 2018 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
  • Website cựu sinh viên