Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Đỗ Quang Trung 2010 Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Tuấn 2010 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh 2010 Phó Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Trần Ngọc Anh 2012 Giám đốc công ty
Công ty TNHH KHTN
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang 2012 Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà 2012 Nguyên Phó Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Minh Hà 2012 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn 2012 Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải 2012 Trưởng Khoa
Khoa Môi trường
PGS. TS. Vũ Đỗ Long 2012 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Phùng Quốc Thanh 2012 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Trung Thành 2012 Khoa Sinh học
PGS. TS. Đỗ Thị Kim Anh 2013 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Thu Hà 2013 Khoa Sinh học
PGS. TS. Bùi Thị Việt Hà 2013 Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy 2013 Nguyên Trưởng Khoa
Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Nguyễn Hùng Huy 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Đoàn Hương Mai 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên