Đội ngũ GS, PGS

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Trần Ngọc Anh 2012 Giám đốc công ty
Công ty TNHH KHTN
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang 2012 Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà 2012 Nguyên Phó Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Minh Hà 2012 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn 2012 Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Vũ Đỗ Long 2012 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Phùng Quốc Thanh 2012 Khoa Vật lý
PGS. TS. Đỗ Thị Kim Anh 2013 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Thu Hà 2013 Khoa Sinh học
PGS. TS. Bùi Thị Việt Hà 2013 Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy 2013 Nguyên Trưởng Khoa
Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Đoàn Hương Mai 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Vũ Văn Mạnh 2013 Khoa Môi trường
PGS. TS. Từ Bình Minh 2013 Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Quy 2013 Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Minh Trường 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 2013 Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh 2013 Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông
  • Website cựu sinh viên