Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. Đình Đức Khoa Sinh học
PGS. Chu Đức Khoa Toán - Cơ - Tin học
CN. Nguyễn Văn Đức Khoa Hóa học
TS. Hoàng Anh Đức Khoa Toán - Cơ - Tin học
CN. Nguyễn Minh Đức Khoa Toán - Cơ - Tin học
CN. Trần Hoàng Đức Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Duy Đức Khoa Sinh học
CN. Trẫn Mỹ Đức Trường THPT Chuyên
TS. Nguyễn Anh Đức Phòng Khoa học - Công nghệ
ThS. Chu Hồng Đức Phó Trưởng Phòng
Phòng Đào tạo
ThS. Bùi Minh Đức Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng
GS. TS. Đỗ Minh Đức Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Đào Sỹ Đức Phó Trưởng Khoa
Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Phạm Tiến Đức Phó Trưởng Phòng
Phòng Đào tạo
Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Quang Đức Phó Giám đốc Trung Tâm
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Nguyễn Anh Đức Khoa Sinh học
TS. Đặng Văn Đức Khoa Sinh học
PGS. TS. Trần Anh Đức Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
ThS. Đặng Đình Đức Công ty TNHH KHTN
ThS. Trần Trọng Đức Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên