Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
TS. Đình Định Nguyên Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. Nguyễn Hữu Định Khoa Hóa học
ThS. Đinh Thị Dịu Khoa Môi trường
CN. Bùi Quang Đô Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
GS. Đăng Độ Khoa Hóa học
PTTH Trương Trung Độ Phòng Quản trị - Bảo vệ
TS. Nguyễn Thị Hồng Doan Phó Trưởng Phòng
Phòng Tổ chức Cán bộ - Hành chính
PGS. TS. Nguyễn Thị Lâm Đoàn Khoa Môi trường
ThS. Sái Công Doanh Khoa Vật lý
GS. Đàm Trung Đồn Khoa Vật lý
TS. Bùi Văn Đông Khoa Địa chất
TS. Phạm Thanh Đồng Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
CN. Đặng Trung Du Phòng Đào tạo
GS. TS. Nguyễn Hữu Nguyên Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Thế Duẩn Phó Trưởng Bộ Môn
Trường THPT Chuyên
PGS. Diên Dực Khoa Môi trường
GS. Nguyễn Hữu Đức Khoa Vật lý
Âu Tấn Đức Khoa Hóa học
PGS. Đức Khoa Môi trường
  • Website cựu sinh viên