Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. Nguyễn Văn Bửu Khoa Vật lý
PGS. TS. Bùi Duy Cam Khoa Hóa học
GS. Nguyễn Cẩn Khoa Môi trường
GS. Xuân Cận Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. Tạ Đình Cảnh Khoa Vật lý
ThS. Công Phương Cao Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Thạc Cát Khoa Hóa học
PGS. Thái Cầu Khoa Vật lý
GS. Phạm Thị Trân Châu Khoa Sinh học
GS. Nguyễn Châu Khoa Vật lý
PGS. Trần Thọ Châu Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu Khoa Hóa học
PGS. TS. Chu Ngọc Châu Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Thị Minh Châu Khoa Hóa học
PGS. TS. Ngô Thị Tường Châu Khoa Môi trường
ThS. Đỗ Thị Quỳnh Chi Trường THPT Chuyên
GS. Nguyễn Văn Chiển Khoa Địa chất
PGS. Nguyễn Thị Chính Khoa Sinh học
PGS. Phan Đức Chính Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Huy Chuẩn Phó Trưởng Khoa
Khoa Toán - Cơ - Tin học
  • Website cựu sinh viên