Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Ngạc An Bang Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Vật lý
GS. TS. Huy Bằng Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Đình Bảng Khoa Hóa học
PTTH Trịnh Đăng Bao
PGS. TS. Đặng Văn Bào Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
GS. TS. Nguyễn Quang Báu Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Phạm Văn Bền Khoa Vật lý
GS. Đào Huy Bích Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Phạm Thị Bích Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Quốc Biên PTN trọng điểm Địa Môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu
PGS. Trương Biên Khoa Vật lý
PGS. Thị Thanh Bình Khoa Vật lý
PGS. Khắc Bình Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng Phòng
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Quốc Bình Phó Hiệu Trưởng
Ban giám hiệu
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
CN. Phạm Duy Huy Bình Công ty TNHH KHTN
GS. TS. Nguyễn Thế Bình Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Đoàn Văn Bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
GS. TSKH. Lưu Văn Bôi Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên