Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Đỗ Thị Kim Anh Khoa Vật lý
ThS. Trần Thế Anh Khoa Vật lý
TS. Hoàng Quốc Anh Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh Trường THPT Chuyên
PGS. TS. Ngô Quốc Anh Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
CN. Nguyễn Việt Anh Khoa Vật lý
PGS. TS. Phạm Văn Anh Khoa Môi trường
PGS. Chu Xuân Anh Khoa Hóa học
TS. Thị Ngọc Ánh Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Trường THPT Chuyên
PGS. Kiều Hữu Ảnh Khoa Sinh học
PGS. Viết Kim Ba Khoa Hóa học
TS. Cao Thị Vi Ba Khoa Vật lý
GS. Nguyễn Khoa Sinh học
GS. Đào Đình Bắc Khoa Địa lý
TS. Đặng Kinh Bắc Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Đào Phương Bắc Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Dương Ngọc Bách Phó Giám đốc công ty
Công ty TNHH KHTN
TS. Phạm Gia Bách Khoa Hóa học
PGS. Ngọc Ban Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên